Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2016

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 8 070 14,71 14,62
Kvinnor 1 166 13,92 14,00
Män 6 904 14,83 14,70
36 Vattenförsörjning Totalt 553 15,56 15,66
Kvinnor 8         ..         ..
Män 545         ..         ..
37 Avloppsrening Totalt 111 15,18 15,42
Kvinnor 11 14,42 14,34
Män 100 15,27 15,43
41 Byggande av hus Totalt 143 14,44 14,49
Kvinnor 7         ..         ..
Män 136         ..         ..
42 Anläggningsarbeten Totalt 344 14,49 14,24
Kvinnor 39 13,49 13,80
Män 305 14,61 14,45
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 627 13,92 14,04
Kvinnor 69 13,55 13,69
Män 558 13,95 14,08
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 203 14,91 14,65
Kvinnor 5         ..         ..
Män 198         ..         ..
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 384 18,06 17,60
Kvinnor 26 15,49 14,41
Män 358 18,23 17,78
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 88 13,82 13,87
Kvinnor 14 12,30 11,24
Män 74 14,09 14,05
68 Fastighetsverksamhet Totalt 64 14,71 14,37
Kvinnor 8         ..         ..
Män 56         ..         ..
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 1 454 14,97 14,96
Kvinnor 158 14,10 14,42
Män 1 296 15,06 15,01
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 2 658 14,13 14,36
Kvinnor 556 13,44 13,66
Män 2 102 14,30 14,43
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 518 14,33 14,59
Kvinnor 43 14,07 14,64
Män 475 14,35 14,59
88 Öppna sociala insatser Totalt 145 11,67 10,86
Kvinnor 54 10,67 10,49
Män 91 12,20 12,32
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 647 15,28 15,03
Kvinnor 146 15,86 16,03
Män 501 15,12 14,69

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_014_sv.html