Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2017

Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 410 482 355 747 3 049 2 780
Kvinnor 333 119 285 721 2 943 2 717
Män 77 363 70 026 3 458 3 200
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 582 575 7 493 7 066
Kvinnor 208 202 6 752 6 377
Män 374 373 7 889 7 520
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 823 811 6 091 5 866
Kvinnor 439 433 5 903 5 750
Män 384 378 6 304 6 057
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 6 123 5 988 4 679 4 576
Kvinnor 4 160 4 052 4 289 3 807
Män 1 963 1 936 5 492 5 369
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 152 142 4 513 4 318
Kvinnor 93 87 4 517 4 340
Män 59 55 4 506 4 300
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 656 5 270 4 005 3 877
Kvinnor 2 201 1 991 3 925 3 821
Män 3 455 3 279 4 051 3 910
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 22 841 18 685 5 170 4 942
Kvinnor 16 371 13 277 4 902 4 421
Män 6 470 5 408 5 835 5 825
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 75 840 70 224 3 464 3 492
Kvinnor 58 777 54 276 3 373 3 374
Män 17 063 15 948 3 767 3 765
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 7 134 6 570 3 735 3 604
Kvinnor 5 297 4 855 3 671 3 542
Män 1 837 1 715 3 913 3 850
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 839 1 751 3 456 3 338
Kvinnor 698 661 3 394 3 271
Män 1 141 1 090 3 493 3 374
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 14 766 12 882 3 324 3 272
Kvinnor 12 734 11 014 3 323 3 278
Män 2 032 1 868 3 329 3 209
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 4 933 4 693 3 198 3 162
Kvinnor 1 244 1 137 2 888 2 705
Män 3 689 3 556 3 295 3 289
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 67 729 57 143 2 984 2 895
Kvinnor 60 828 50 688 2 960 2 867
Män 6 901 6 455 3 167 3 153
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 13 629 12 285 2 586 2 436
Kvinnor 12 718 11 425 2 550 2 427
Män 911 860 3 054 2 826
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 20 464 18 140 2 659 2 604
Kvinnor 16 173 14 258 2 670 2 623
Män 4 291 3 882 2 622 2 538
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 161 1 081 2 808 2 726
Kvinnor 361 332 2 921 2 808
Män 800 749 2 758 2 678
41 Kontorspersonal Totalt 5 118 4 436 2 398 2 363
Kvinnor 4 766 4 158 2 403 2 368
Män 352 278 2 310 2 253
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3 791 3 244 2 408 2 357
Kvinnor 3 415 2 926 2 413 2 362
Män 376 318 2 358 2 316
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 2 281 2 125 2 564 2 500
Kvinnor 1 916 1 776 2 540 2 500
Män 365 349 2 687 2 503
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 510 3 810 2 337 2 303
Kvinnor 3 031 2 525 2 370 2 328
Män 1 479 1 285 2 273 2 235
51 Servicepersonal Totalt 11 513 10 585 2 374 2 279
Kvinnor 6 422 5 893 2 394 2 287
Män 5 091 4 692 2 351 2 273
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 318 231 2 203 2 179
Kvinnor 291 215 2 197 2 177
Män 27 16 2 280 2 207
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 98 387 81 014 2 488 2 432
Kvinnor 91 744 75 534 2 480 2 423
Män 6 643 5 480 2 588 2 569
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 743 3 586 2 973 3 079
Kvinnor 336 274 2 360 2 256
Män 3 407 3 312 3 020 3 105
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 3 732 2 568 2 523 2 497
Kvinnor 1 754 1 119 2 493 2 456
Män 1 978 1 449 2 545 2 528
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 69 38 2 172 2 079
Män 69 38 2 172 2 079
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 547 497 2 494 2 434
Kvinnor 25 23 2 515 2 330
Män 522 474 2 493 2 444
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 077 958 2 435 2 416
Kvinnor 68 54 2 185 2 200
Män 1 009 904 2 449 2 425
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 32 29 2 471 2 399
Kvinnor 15 13 2 230 2 177
Män 17 16 2 664 2 599
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 238 229 2 679 2 606
Kvinnor 4 4         ..         ..
Män 234 225         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 171 141 2 251 2 226
Kvinnor 92 71 2 232 2 217
Män 79 70 2 270 2 261
81 Processarbetare Totalt 256 229 2 360 2 312
Kvinnor 108 88 2 115 2 002
Män 148 141 2 491 2 420
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 19 4         ..         ..
Kvinnor 5 1         ..         ..
Män 14 3         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 312 1 213 2 547 2 517
Kvinnor 244 218 2 631 2 653
Män 1 068 995 2 531 2 503
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 20 648 17 153 2 116 2 071
Kvinnor 19 489 16 326 2 118 2 073
Män 1 159 827 2 071 2 013
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 6 5         ..         ..
Män 6 5         ..         ..
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 013 871 2 091 2 083
Kvinnor 175 151 2 092 2 067
Män 838 720 2 091 2 091
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 6 518 5 287 2 119 2 091
Kvinnor 6 031 4 895 2 121 2 093
Män 487 392 2 090 2 085
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 562 383 1 996 1 870
Kvinnor 247 179 1 979 1 916
Män 315 204 2 010 1 832
Okänt Totalt 949 871 3 896 3 596
Kvinnor 639 590 3 830 3 522
Män 310 281 4 032 3 821

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_001_sv.html