Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2017

Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 410 482 355 747 3 049 2 780
Högre grundnivå 17 354 14 070 2 392 2 279
Andra stadiet 152 203 129 151 2 486 2 400
Specialyrkesutbildningsnivå 4 632 4 146 2 741 2 651
Lägsta högre nivå 57 548 50 160 2 904 2 795
Lägre högskolenivå 84 092 73 133 2 988 2 847
Högre högskolenivå 89 400 80 777 4 039 3 772
Forskarutbildningsnivå 5 253 4 310 5 754 5 556
1 Chefer Totalt 7 680 7 516 5 052 4 904
Högre grundnivå 31 28 3 991 3 367
Andra stadiet 129 118 3 707 3 445
Specialyrkesutbildningsnivå 38 34 3 891 3 531
Lägsta högre nivå 891 865 3 593 3 412
Lägre högskolenivå 1 484 1 446 3 926 3 452
Högre högskolenivå 4 721 4 650 5 552 5 400
Forskarutbildningsnivå 386 375 7 138 6 444
2 Specialister Totalt 128 076 115 382 3 767 3 564
Högre grundnivå 1 243 1 092 3 466 3 128
Andra stadiet 6 633 5 886 3 066 2 790
Specialyrkesutbildningsnivå 654 601 3 396 3 394
Lägsta högre nivå 10 029 9 160 3 237 3 200
Lägre högskolenivå 26 817 24 406 3 151 2 966
Högre högskolenivå 78 032 70 472 4 010 3 771
Forskarutbildningsnivå 4 668 3 765 5 708 5 542
3 Experter Totalt 107 916 93 342 2 877 2 781
Högre grundnivå 1 881 1 596 2 576 2 494
Andra stadiet 19 085 16 998 2 628 2 527
Specialyrkesutbildningsnivå 648 618 2 860 2 800
Lägsta högre nivå 32 885 28 478 2 945 2 840
Lägre högskolenivå 48 981 41 753 2 919 2 831
Högre högskolenivå 4 329 3 804 3 120 2 952
Forskarutbildningsnivå 107 95 3 145 2 958
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 15 700 13 615 2 410 2 365
Högre grundnivå 1 357 1 127 2 369 2 331
Andra stadiet 6 530 5 559 2 368 2 335
Specialyrkesutbildningsnivå 87 79 2 570 2 457
Lägsta högre nivå 5 134 4 668 2 460 2 407
Lägre högskolenivå 1 906 1 620 2 423 2 352
Högre högskolenivå 671 550 2 426 2 331
Forskarutbildningsnivå 15 12 2 295 2 280
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 113 961 95 416 2 494 2 424
Högre grundnivå 6 700 5 459 2 315 2 273
Andra stadiet 92 871 78 375 2 501 2 431
Specialyrkesutbildningsnivå 2 550 2 234 2 617 2 582
Lägsta högre nivå 6 864 5 505 2 495 2 428
Lägre högskolenivå 3 930 3 090 2 496 2 406
Högre högskolenivå 1 005 723 2 539 2 380
Forskarutbildningsnivå 41 30 2 624 2 420
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 3 801 2 606 2 518 2 492
Högre grundnivå 637 420 2 377 2 387
Andra stadiet 2 745 1 851 2 492 2 485
Specialyrkesutbildningsnivå 46 42 2 761 2 707
Lägsta högre nivå 186 149 2 776 2 714
Lägre högskolenivå 139 106 2 731 2 625
Högre högskolenivå 47 37 3 264 3 077
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 2 065 1 854 2 469 2 423
Högre grundnivå 232 184 2 338 2 362
Andra stadiet 1 597 1 451 2 434 2 406
Specialyrkesutbildningsnivå 36 35 2 799 2 714
Lägsta högre nivå 123 114 2 903 2 723
Lägre högskolenivå 68 63 2 712 2 578
Högre högskolenivå 9 7         ..         ..
8 Process- och transportarbetare Totalt 1 587 1 446 2 514 2 475
Högre grundnivå 388 352 2 529 2 505
Andra stadiet 1 028 934 2 489 2 460
Specialyrkesutbildningsnivå 17 16 2 836 2 779
Lägsta högre nivå 85 76 2 560 2 516
Lägre högskolenivå 46 46 2 608 2 665
Högre högskolenivå 19 18 2 825 2 831
Forskarutbildningsnivå 4 4         ..         ..
9 Övriga arbetstagare Totalt 28 747 23 699 2 114 2 075
Högre grundnivå 4 851 3 784 2 089 2 054
Andra stadiet 21 427 17 848 2 118 2 077
Specialyrkesutbildningsnivå 542 475 2 195 2 169
Lägsta högre nivå 1 207 1 009 2 107 2 071
Lägre högskolenivå 528 428 2 093 2 043
Högre högskolenivå 186 151 2 067 2 008
Forskarutbildningsnivå 6 4         ..         ..
Okänt Totalt 949 871 3 896 3 596
Högre grundnivå 34 28 2 715 2 718
Andra stadiet 158 131 2 771 2 535
Specialyrkesutbildningsnivå 14 12 3 396 3 223
Lägsta högre nivå 144 136 3 213 3 240
Lägre högskolenivå 193 175 3 531 3 395
Högre högskolenivå 381 365 4 670 4 326
Forskarutbildningsnivå 25 24 5 556 5 016

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_002_sv.html