Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2017

Avtalsbransch Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 410 482 355 747 3 049 2 780
Högre grundnivå 17 354 14 070 2 392 2 279
Andra stadiet 152 203 129 151 2 486 2 400
Specialyrkesutbildningsnivå 4 632 4 146 2 741 2 651
Lägsta högre nivå 57 548 50 160 2 904 2 795
Lägre högskolenivå 84 092 73 133 2 988 2 847
Högre högskolenivå 89 400 80 777 4 039 3 772
Forskarutbildningsnivå 5 253 4 310 5 754 5 556
01 AKTA Totalt 308 615 263 070 2 742 2 614
Högre grundnivå 14 947 11 919 2 294 2 240
Andra stadiet 138 587 116 442 2 447 2 383
Specialyrkesutbildningsnivå 3 647 3 215 2 618 2 518
Lägsta högre nivå 52 751 45 827 2 855 2 761
Lägre högskolenivå 72 021 62 165 2 875 2 760
Högre högskolenivå 25 119 22 198 3 725 3 418
Forskarutbildningsnivå 1 543 1 304 4 852 4 500
02 Lärare Totalt 61 242 56 941 3 756 3 707
Högre grundnivå 302 242 3 281 3 271
Andra stadiet 1 881 1 599 2 992 2 980
Specialyrkesutbildningsnivå 387 358 3 481 3 472
Lägsta högre nivå 1 826 1 525 3 509 3 534
Lägre högskolenivå 7 278 6 420 3 585 3 620
Högre högskolenivå 48 811 46 108 3 810 3 742
Forskarutbildningsnivå 757 689 4 240 4 121
03 Tekniska Totalt 23 152 21 885 3 113 3 039
Högre grundnivå 1 609 1 454 2 445 2 366
Andra stadiet 10 826 10 289 2 683 2 574
Specialyrkesutbildningsnivå 597 572 2 924 2 868
Lägsta högre nivå 2 891 2 732 3 358 3 339
Lägre högskolenivå 4 514 4 299 3 619 3 561
Högre högskolenivå 2 614 2 448 4 145 4 027
Forskarutbildningsnivå 101 91 4 254 4 099
04 Läkare Totalt 16 607 13 013 5 958 5 950
Högre grundnivå 312 279 5 086 5 000
Andra stadiet 722 640 4 944 5 001
Lägsta högre nivå 8 5         ..         ..
Lägre högskolenivå 162 141 4 425 4 361
Högre högskolenivå 12 556 9 727 5 863 5 873
Forskarutbildningsnivå 2 847 2 221 6 812 6 778
05 Övriga Totalt 866 838 3 039 2 951
Högre grundnivå 184 176 3 069 2 984
Andra stadiet 187 181 3 002 2 888
Specialyrkesutbildningsnivå 1 1         ..         ..
Lägsta högre nivå 72 71 2 892 2 795
Lägre högskolenivå 117 108 2 791 2 751
Högre högskolenivå 300 296 3 167 3 104
Forskarutbildningsnivå 5 5         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_003_sv.html