Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 2017

Sopimusala Ammattiluokitus 2010 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Ammatit yhteensä 410 482 355 747 3 049 2 780
1 Johtajat 7 680 7 516 5 052 4 904
2 Erityisasiantuntijat 128 076 115 382 3 767 3 564
3 Asiantuntijat 107 916 93 342 2 877 2 781
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 15 700 13 615 2 410 2 365
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 113 961 95 416 2 494 2 424
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3 801 2 606 2 518 2 492
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 065 1 854 2 469 2 423
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 587 1 446 2 514 2 475
9 Muut työntekijät 28 747 23 699 2 114 2 075
Tuntematon 949 871 3 896 3 596
01 KVTES Ammatit yhteensä 308 615 263 070 2 742 2 614
1 Johtajat 5 180 5 049 4 824 4 054
2 Erityisasiantuntijat 46 551 42 022 3 207 3 059
3 Asiantuntijat 101 641 87 402 2 854 2 765
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 15 125 13 084 2 401 2 362
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 106 753 88 470 2 473 2 413
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3 094 1 948 2 493 2 488
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 253 181 2 227 2 206
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 199 1 081 2 578 2 577
9 Muut työntekijät 28 071 23 151 2 114 2 074
Tuntematon 748 682 3 840 3 541
02 OVTES Ammatit yhteensä 61 242 56 941 3 756 3 707
1 Johtajat 2 061 2 040 5 306 5 286
2 Erityisasiantuntijat 59 081 54 812 3 692 3 680
3 Asiantuntijat 43 41 4 578 4 566
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 1         ..         ..         ..
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 4 4         ..         ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 1 1         ..         ..
Tuntematon 51 43 4 117 4 094
03 Tekniset Ammatit yhteensä 23 152 21 885 3 113 3 039
1 Johtajat 288 284 5 258 5 159
2 Erityisasiantuntijat 5 206 4 914 3 913 3 829
3 Asiantuntijat 6 197 5 867 3 188 3 166
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 567 526 2 657 2 510
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 7 192 6 931 2 723 2 700
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 706 657 2 590 2 519
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 1 803 1 664 2 493 2 442
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 388 365 2 349 2 312
9 Muut työntekijät 673 547 2 096 2 102
Tuntematon 132 130 3 669 3 517
04 Lääkärit Ammatit yhteensä 16 607 13 013 5 958 5 950
1 Johtajat 151 143 9 045 9 064
2 Erityisasiantuntijat 16 429 12 846 5 917 5 927
3 Asiantuntijat 4 4         ..         ..
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 4 3         ..         ..
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 1         ..         ..
Tuntematon 18 16 7 580 7 892
05 Muut Ammatit yhteensä 866 838 3 039 2 951
2 Erityisasiantuntijat 809 788 3 068 2 982
3 Asiantuntijat 31 28 2 765 2 727
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 7 5         ..         ..
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 8 8         ..         ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 8         ..         ..
9 Muut työntekijät 3 1         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017, Liitetaulukko 2b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_004_fi.html