Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2017

Avtalsbransch Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 410 482 355 747 3 049 2 780
1 Chefer 7 680 7 516 5 052 4 904
2 Specialister 128 076 115 382 3 767 3 564
3 Experter 107 916 93 342 2 877 2 781
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 15 700 13 615 2 410 2 365
5 Service- och försäljningspersonal 113 961 95 416 2 494 2 424
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 801 2 606 2 518 2 492
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 065 1 854 2 469 2 423
8 Process- och transportarbetare 1 587 1 446 2 514 2 475
9 Övriga arbetstagare 28 747 23 699 2 114 2 075
Okänt 949 871 3 896 3 596
01 AKTA Yrken totalt 308 615 263 070 2 742 2 614
1 Chefer 5 180 5 049 4 824 4 054
2 Specialister 46 551 42 022 3 207 3 059
3 Experter 101 641 87 402 2 854 2 765
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 15 125 13 084 2 401 2 362
5 Service- och försäljningspersonal 106 753 88 470 2 473 2 413
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 094 1 948 2 493 2 488
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 253 181 2 227 2 206
8 Process- och transportarbetare 1 199 1 081 2 578 2 577
9 Övriga arbetstagare 28 071 23 151 2 114 2 074
Okänt 748 682 3 840 3 541
02 Lärare Yrken totalt 61 242 56 941 3 756 3 707
1 Chefer 2 061 2 040 5 306 5 286
2 Specialister 59 081 54 812 3 692 3 680
3 Experter 43 41 4 578 4 566
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 1         ..         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 4 4         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1 1         ..         ..
Okänt 51 43 4 117 4 094
03 Tekniska Yrken totalt 23 152 21 885 3 113 3 039
1 Chefer 288 284 5 258 5 159
2 Specialister 5 206 4 914 3 913 3 829
3 Experter 6 197 5 867 3 188 3 166
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 567 526 2 657 2 510
5 Service- och försäljningspersonal 7 192 6 931 2 723 2 700
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 706 657 2 590 2 519
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1 803 1 664 2 493 2 442
8 Process- och transportarbetare 388 365 2 349 2 312
9 Övriga arbetstagare 673 547 2 096 2 102
Okänt 132 130 3 669 3 517
04 Läkare Yrken totalt 16 607 13 013 5 958 5 950
1 Chefer 151 143 9 045 9 064
2 Specialister 16 429 12 846 5 917 5 927
3 Experter 4 4         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 4 3         ..         ..
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 1         ..         ..
Okänt 18 16 7 580 7 892
05 Övriga Yrken totalt 866 838 3 039 2 951
2 Specialister 809 788 3 068 2 982
3 Experter 31 28 2 765 2 727
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 7 5         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 8 8         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 8 8         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 3 1         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_004_sv.html