Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2017

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 410 482 355 747 3 049 2 780
Naiset 333 119 285 721 2 943 2 717
Miehet 77 363 70 026 3 458 3 200
01 Kasvinviljely, kotieläin- ja riistatalous Yhteensä 2 760 1 779 2 556 2 526
Naiset 1 395 841 2 525 2 485
Miehet 1 365 938 2 584 2 549
02 Metsätalous ja puunkorjuu Yhteensä 8 4         ..         ..
Miehet 8 4         ..         ..
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 7 7         ..         ..
Miehet 7 7         ..         ..
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Yhteensä 15 14 2 847 2 652
Naiset 13 12         ..         ..
Miehet 2 2         ..         ..
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Yhteensä 10 10 2 499 2 394
Naiset 1 1         ..         ..
Miehet 9 9         ..         ..
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 14 13 3 851 2 475
Naiset 4 3         ..         ..
Miehet 10 10         ..         ..
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 1 108 1 054 3 143 2 929
Naiset 280 258 3 052 2 722
Miehet 828 796 3 173 2 987
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 187 181 2 829 2 630
Naiset 29 28 2 891 2 692
Miehet 158 153 2 819 2 626
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Yhteensä 202 191 3 005 2 735
Naiset 79 70 3 025 2 786
Miehet 123 121 2 993 2 680
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut Yhteensä 142 120 3 500 3 383
Naiset 101 85 3 457 3 334
Miehet 41 35 3 603 3 418
41 Talonrakentaminen Yhteensä 476 458 3 884 3 841
Naiset 172 167 3 811 3 886
Miehet 304 291 3 927 3 818
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 278 252 3 143 3 288
Naiset 76 68 3 120 3 292
Miehet 202 184 3 151 3 262
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 356 324 2 394 2 201
Naiset 111 95 2 225 2 052
Miehet 245 229 2 462 2 264
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 61 47 2 639 2 458
Naiset 10 8         ..         ..
Miehet 51 39         ..         ..
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) Yhteensä 267 249 2 935 2 768
Naiset 239 221 2 961 2 820
Miehet 28 28 2 719 2 399
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 1 216 1 154 3 019 2 863
Naiset 326 298 2 967 2 820
Miehet 890 856 3 036 2 879
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 159 151 2 386 2 232
Naiset 48 44 2 313 2 268
Miehet 111 107 2 418 2 207
55 Majoitus Yhteensä 61 56 2 234 2 100
Naiset 40 37 2 154 2 062
Miehet 21 19 2 451 2 285
56 Ravitsemistoiminta Yhteensä 9 880 8 596 2 246 2 157
Naiset 9 200 7 992 2 247 2 157
Miehet 680 604 2 233 2 155
61 Televiestintä Yhteensä 144 139 2 717 2 550
Naiset 109 105 2 722 2 550
Miehet 35 34 2 702 2 547
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Yhteensä 581 546 3 620 3 549
Naiset 232 215 3 696 3 610
Miehet 349 331 3 570 3 515
63 Tietopalvelutoiminta Yhteensä 166 149 3 423 3 202
Naiset 61 52 3 338 3 172
Miehet 105 97 3 466 3 215
68 Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 397 367 2 927 2 706
Naiset 217 197 2 628 2 307
Miehet 180 170 3 241 3 144
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 7 823 7 215 3 212 3 054
Naiset 3 808 3 444 3 001 2 704
Miehet 4 015 3 771 3 397 3 339
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle Yhteensä 20 18 2 384 2 322
Naiset 12 11         ..         ..
Miehet 8 7         ..         ..
75 Eläinlääkintäpalvelut Yhteensä 415 316 3 169 2 992
Naiset 339 251 3 191 2 948
Miehet 76 65 3 083 3 024
78 Työllistämistoiminta Yhteensä 235 170 2 467 2 254
Naiset 146 103 2 542 2 460
Miehet 89 67 2 352 2 013
79 Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; varauspalvelut Yhteensä 33 32 2 770 2 509
Naiset 23 23         ..         ..
Miehet 10 9         ..         ..
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut Yhteensä 58 53 2 171 2 128
Naiset 35 33 2 206 2 169
Miehet 23 20 2 118 2 070
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 11 120 9 889 2 346 2 140
Naiset 7 458 6 479 2 191 2 060
Miehet 3 662 3 410 2 615 2 349
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Yhteensä 59 49 2 661 2 597
Naiset 51 43         ..         ..
Miehet 8 6         ..         ..
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 38 515 34 597 3 196 2 916
Naiset 24 919 21 911 3 042 2 718
Miehet 13 596 12 686 3 452 3 193
85 Koulutus Yhteensä 81 935 70 095 3 534 3 571
Naiset 61 161 51 313 3 445 3 506
Miehet 20 774 18 782 3 767 3 753
86 Terveyspalvelut Yhteensä 124 215 105 173 3 263 2 879
Naiset 106 570 89 397 3 131 2 829
Miehet 17 645 15 776 3 993 3 311
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 35 802 30 915 2 794 2 758
Naiset 32 533 27 910 2 792 2 760
Miehet 3 269 3 005 2 809 2 744
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 81 903 72 800 2 518 2 447
Naiset 76 975 68 617 2 515 2 446
Miehet 4 928 4 183 2 555 2 453
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta Yhteensä 1 720 1 598 2 954 2 838
Naiset 866 783 2 917 2 811
Miehet 854 815 2 989 2 853
91 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta Yhteensä 5 598 4 871 2 588 2 445
Naiset 4 306 3 712 2 597 2 457
Miehet 1 292 1 159 2 559 2 417
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 2 407 2 044 2 549 2 449
Naiset 1 072 858 2 483 2 407
Miehet 1 335 1 186 2 593 2 492
96 Muut henkilökohtaiset palvelut Yhteensä 129 51 2 276 2 181
Naiset 102 36 2 259 2 155
Miehet 27 15 2 309 2 340

Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017, Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_006_fi.html