Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2017

Näringsgrenklassificering 2008 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 410 482 355 747 3 049 2 780
Kvinnor 333 119 285 721 2 943 2 717
Män 77 363 70 026 3 458 3 200
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Totalt 2 760 1 779 2 556 2 526
Kvinnor 1 395 841 2 525 2 485
Män 1 365 938 2 584 2 549
02 Skogsbruk Totalt 8 4         ..         ..
Män 8 4         ..         ..
08 Annan utvinning av mineral Totalt 7 7         ..         ..
Män 7 7         ..         ..
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar Totalt 15 14 2 847 2 652
Kvinnor 13 12         ..         ..
Män 2 2         ..         ..
33 Reparation och installation av maskiner och apparater Totalt 10 10 2 499 2 394
Kvinnor 1 1         ..         ..
Män 9 9         ..         ..
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 14 13 3 851 2 475
Kvinnor 4 3         ..         ..
Män 10 10         ..         ..
36 Vattenförsörjning Totalt 1 108 1 054 3 143 2 929
Kvinnor 280 258 3 052 2 722
Män 828 796 3 173 2 987
37 Avloppsrening Totalt 187 181 2 829 2 630
Kvinnor 29 28 2 891 2 692
Män 158 153 2 819 2 626
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 202 191 3 005 2 735
Kvinnor 79 70 3 025 2 786
Män 123 121 2 993 2 680
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 142 120 3 500 3 383
Kvinnor 101 85 3 457 3 334
Män 41 35 3 603 3 418
41 Byggande av hus Totalt 476 458 3 884 3 841
Kvinnor 172 167 3 811 3 886
Män 304 291 3 927 3 818
42 Anläggningsarbeten Totalt 278 252 3 143 3 288
Kvinnor 76 68 3 120 3 292
Män 202 184 3 151 3 262
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 356 324 2 394 2 201
Kvinnor 111 95 2 225 2 052
Män 245 229 2 462 2 264
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 61 47 2 639 2 458
Kvinnor 10 8         ..         ..
Män 51 39         ..         ..
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Totalt 267 249 2 935 2 768
Kvinnor 239 221 2 961 2 820
Män 28 28 2 719 2 399
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 1 216 1 154 3 019 2 863
Kvinnor 326 298 2 967 2 820
Män 890 856 3 036 2 879
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 159 151 2 386 2 232
Kvinnor 48 44 2 313 2 268
Män 111 107 2 418 2 207
55 Hotell- och logiverksamhet Totalt 61 56 2 234 2 100
Kvinnor 40 37 2 154 2 062
Män 21 19 2 451 2 285
56 Restaurang-, catering och barverksamhet Totalt 9 880 8 596 2 246 2 157
Kvinnor 9 200 7 992 2 247 2 157
Män 680 604 2 233 2 155
61 Telekommunikation Totalt 144 139 2 717 2 550
Kvinnor 109 105 2 722 2 550
Män 35 34 2 702 2 547
62 IT-tjänster Totalt 581 546 3 620 3 549
Kvinnor 232 215 3 696 3 610
Män 349 331 3 570 3 515
63 Informationstjänster Totalt 166 149 3 423 3 202
Kvinnor 61 52 3 338 3 172
Män 105 97 3 466 3 215
68 Fastighetsverksamhet Totalt 397 367 2 927 2 706
Kvinnor 217 197 2 628 2 307
Män 180 170 3 241 3 144
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 7 823 7 215 3 212 3 054
Kvinnor 3 808 3 444 3 001 2 704
Män 4 015 3 771 3 397 3 339
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 20 18 2 384 2 322
Kvinnor 12 11         ..         ..
Män 8 7         ..         ..
75 Veterinärverksamhet Totalt 415 316 3 169 2 992
Kvinnor 339 251 3 191 2 948
Män 76 65 3 083 3 024
78 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst Totalt 235 170 2 467 2 254
Kvinnor 146 103 2 542 2 460
Män 89 67 2 352 2 013
79 Resebyrå- o researr.verks., andra rese-, relaterade tjänster Totalt 33 32 2 770 2 509
Kvinnor 23 23         ..         ..
Män 10 9         ..         ..
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet Totalt 58 53 2 171 2 128
Kvinnor 35 33 2 206 2 169
Män 23 20 2 118 2 070
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 11 120 9 889 2 346 2 140
Kvinnor 7 458 6 479 2 191 2 060
Män 3 662 3 410 2 615 2 349
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster Totalt 59 49 2 661 2 597
Kvinnor 51 43         ..         ..
Män 8 6         ..         ..
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 38 515 34 597 3 196 2 916
Kvinnor 24 919 21 911 3 042 2 718
Män 13 596 12 686 3 452 3 193
85 Utbildning Totalt 81 935 70 095 3 534 3 571
Kvinnor 61 161 51 313 3 445 3 506
Män 20 774 18 782 3 767 3 753
86 Hälso- och sjukvård Totalt 124 215 105 173 3 263 2 879
Kvinnor 106 570 89 397 3 131 2 829
Män 17 645 15 776 3 993 3 311
87 Vård och omsorg med boende Totalt 35 802 30 915 2 794 2 758
Kvinnor 32 533 27 910 2 792 2 760
Män 3 269 3 005 2 809 2 744
88 Öppna sociala insatser Totalt 81 903 72 800 2 518 2 447
Kvinnor 76 975 68 617 2 515 2 446
Män 4 928 4 183 2 555 2 453
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet Totalt 1 720 1 598 2 954 2 838
Kvinnor 866 783 2 917 2 811
Män 854 815 2 989 2 853
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. Totalt 5 598 4 871 2 588 2 445
Kvinnor 4 306 3 712 2 597 2 457
Män 1 292 1 159 2 559 2 417
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 2 407 2 044 2 549 2 449
Kvinnor 1 072 858 2 483 2 407
Män 1 335 1 186 2 593 2 492
96 Andra konsumenttjänster Totalt 129 51 2 276 2 181
Kvinnor 102 36 2 259 2 155
Män 27 15 2 309 2 340

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_006_sv.html