Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2017

Näringsgrenklassificering 2008 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 410 482 355 747 3 049 2 780
Högre grundnivå 17 354 14 070 2 392 2 279
Andra stadiet 152 203 129 151 2 486 2 400
Specialyrkesutbildningsnivå 4 632 4 146 2 741 2 651
Lägsta högre nivå 57 548 50 160 2 904 2 795
Lägre högskolenivå 84 092 73 133 2 988 2 847
Högre högskolenivå 89 400 80 777 4 039 3 772
Forskarutbildningsnivå 5 253 4 310 5 754 5 556
A Jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 2 768 1 783 2 554 2 525
Högre grundnivå 452 293 2 484 2 472
Andra stadiet 2 071 1 325 2 541 2 523
Specialyrkesutbildningsnivå 13 10 2 913 2 852
Lägsta högre nivå 135 96 2 783 2 714
Lägre högskolenivå 86 55 2 727 2 637
Högre högskolenivå 11 4         ..         ..
B Utvinning av mineral Totalt 7 7         ..         ..
Andra stadiet 4 4         ..         ..
Lägsta högre nivå 1 1         ..         ..
Lägre högskolenivå 2 2         ..         ..
C Tillverkning Totalt 25 24 2 705 2 523
Högre grundnivå 6 5         ..         ..
Andra stadiet 9 9         ..         ..
Specialyrkesutbildningsnivå 1 1         ..         ..
Lägsta högre nivå 7 7         ..         ..
Lägre högskolenivå 1 1         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 14 13 3 851 2 475
Högre grundnivå 1 1         ..         ..
Andra stadiet 5 5         ..         ..
Lägsta högre nivå 3 3         ..         ..
Lägre högskolenivå 3 2         ..         ..
Högre högskolenivå 2 2         ..         ..
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering Totalt 1 639 1 546 3 115 2 911
Högre grundnivå 106 97 2 654 2 530
Andra stadiet 670 638 2 619 2 548
Specialyrkesutbildningsnivå 32 31 2 969 2 867
Lägsta högre nivå 276 263 3 274 3 292
Lägre högskolenivå 325 309 3 443 3 437
Högre högskolenivå 216 195 4 151 3 911
Forskarutbildningsnivå 14 13 5 018 4 178
F Byggverksamhet Totalt 1 110 1 034 3 258 3 257
Högre grundnivå 91 75 2 261 2 162
Andra stadiet 371 335 2 336 2 226
Specialyrkesutbildningsnivå 30 28 2 934 2 902
Lägsta högre nivå 185 177 3 426 3 358
Lägre högskolenivå 279 268 3 793 3 754
Högre högskolenivå 151 148 4 514 4 431
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 328 296 2 890 2 742
Högre grundnivå 15 11 2 137 2 207
Andra stadiet 108 94 2 349 2 310
Specialyrkesutbildningsnivå 1 1         ..         ..
Lägsta högre nivå 52 50 2 998 2 953
Lägre högskolenivå 103 96 2 799 2 820
Högre högskolenivå 45 40 4 244 4 374
Forskarutbildningsnivå 4 4         ..         ..
H Transport och magasinering Totalt 1 375 1 305 2 938 2 793
Högre grundnivå 266 247 2 768 2 719
Andra stadiet 748 713 2 745 2 683
Specialyrkesutbildningsnivå 31 31 3 294 3 367
Lägsta högre nivå 114 110 3 060 2 902
Lägre högskolenivå 137 128 3 440 3 435
Högre högskolenivå 75 72 4 038 4 029
Forskarutbildningsnivå 4 4         ..         ..
I Hotell- och restaurangverksamhet Totalt 9 941 8 652 2 246 2 157
Högre grundnivå 782 609 2 057 2 026
Andra stadiet 7 182 6 214 2 179 2 131
Specialyrkesutbildningsnivå 772 727 2 467 2 372
Lägsta högre nivå 693 629 2 425 2 319
Lägre högskolenivå 439 404 2 598 2 465
Högre högskolenivå 73 69 3 504 3 225
J Informations- och kommunikationsverksamhet Totalt 891 834 3 436 3 326
Högre grundnivå 39 38 2 538 2 474
Andra stadiet 293 272 2 949 2 869
Specialyrkesutbildningsnivå 13 11 3 445 3 110
Lägsta högre nivå 146 135 3 345 3 351
Lägre högskolenivå 209 200 3 406 3 387
Högre högskolenivå 181 172 4 433 4 214
Forskarutbildningsnivå 10 6         ..         ..
L Fastighetsverksamhet Totalt 397 367 2 927 2 706
Högre grundnivå 32 30 2 391 2 318
Andra stadiet 189 172 2 301 2 206
Specialyrkesutbildningsnivå 13 12 2 589 2 587
Lägsta högre nivå 58 54 3 253 3 351
Lägre högskolenivå 75 70 3 683 3 625
Högre högskolenivå 29 28 4 306 4 203
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 8 258 7 549 3 209 3 044
Högre grundnivå 505 431 2 399 2 326
Andra stadiet 2 529 2 283 2 439 2 368
Specialyrkesutbildningsnivå 95 89 2 935 2 872
Lägsta högre nivå 1 420 1 320 3 099 3 059
Lägre högskolenivå 1 924 1 811 3 593 3 546
Högre högskolenivå 1 730 1 568 4 152 4 042
Forskarutbildningsnivå 55 47 4 650 4 570
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Totalt 11 505 10 193 2 350 2 144
Högre grundnivå 1 522 1 246 2 124 2 059
Andra stadiet 7 741 6 873 2 167 2 092
Specialyrkesutbildningsnivå 409 379 2 564 2 467
Lägsta högre nivå 846 771 2 817 2 696
Lägre högskolenivå 662 620 3 253 3 329
Högre högskolenivå 317 297 3 827 3 672
Forskarutbildningsnivå 8 7         ..         ..
O Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 38 515 34 597 3 196 2 916
Högre grundnivå 1 893 1 494 2 466 2 366
Andra stadiet 12 647 11 053 2 670 2 554
Specialyrkesutbildningsnivå 343 313 2 962 2 876
Lägsta högre nivå 6 812 6 257 2 845 2 661
Lägre högskolenivå 8 108 7 443 3 134 2 995
Högre högskolenivå 8 293 7 659 4 332 3 942
Forskarutbildningsnivå 419 378 5 407 4 867
P Utbildning Totalt 81 935 70 095 3 534 3 571
Högre grundnivå 1 384 824 2 528 2 266
Andra stadiet 14 371 9 043 2 370 2 221
Specialyrkesutbildningsnivå 920 751 2 950 2 993
Lägsta högre nivå 4 927 3 722 2 935 2 746
Lägre högskolenivå 9 611 8 139 3 424 3 504
Högre högskolenivå 49 915 46 887 3 807 3 738
Forskarutbildningsnivå 807 729 4 297 4 132
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Totalt 241 920 208 888 2 941 2 690
Högre grundnivå 9 378 7 967 2 399 2 281
Andra stadiet 99 897 87 296 2 518 2 444
Specialyrkesutbildningsnivå 1 803 1 615 2 716 2 690
Lägsta högre nivå 40 436 35 266 2 922 2 824
Lägre högskolenivå 60 521 52 194 2 875 2 766
Högre högskolenivå 26 045 21 514 4 534 3 897
Forskarutbildningsnivå 3 840 3 036 6 245 6 224
R Kultur, nöje och fritid Totalt 9 725 8 513 2 647 2 507
Högre grundnivå 851 694 2 542 2 438
Andra stadiet 3 298 2 790 2 449 2 378
Specialyrkesutbildningsnivå 153 145 2 914 2 897
Lägsta högre nivå 1 429 1 296 2 483 2 389
Lägre högskolenivå 1 597 1 388 2 580 2 501
Högre högskolenivå 2 309 2 118 3 034 2 892
Forskarutbildningsnivå 88 82 3 305 3 076
S Annan serviceverksamhet Totalt 129 51 2 276 2 181
Högre grundnivå 31 8         ..         ..
Andra stadiet 70 32 2 151 2 035
Specialyrkesutbildningsnivå 3 2         ..         ..
Lägsta högre nivå 8 3         ..         ..
Lägre högskolenivå 10 3         ..         ..
Högre högskolenivå 7 3         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_007_sv.html