Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2017

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 410 482 355 747 3 049 2 780
Naiset 333 119 285 721 2 943 2 717
Miehet 77 363 70 026 3 458 3 200
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 2 741 1 766 2 553 2 524
Naiset 1 384 832 2 522 2 485
Miehet 1 357 934 2 580 2 548
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 9 867 8 584 2 246 2 157
Naiset 9 189 7 982 2 247 2 157
Miehet 678 602 2 231 2 154
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 7 602 7 026 3 210 3 043
Naiset 3 649 3 310 2 994 2 683
Miehet 3 953 3 716 3 394 3 339
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 4 812 4 333 2 385 2 181
Naiset 2 393 2 077 2 189 2 043
Miehet 2 419 2 256 2 551 2 320
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 5 107 4 443 2 151 2 063
Naiset 4 660 4 031 2 132 2 058
Miehet 447 412 2 322 2 169
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 16 848 15 211 3 259 2 781
Naiset 12 042 10 789 3 046 2 676
Miehet 4 806 4 422 3 773 3 300
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint Yhteensä 14 028 12 149 3 067 2 727
Naiset 11 245 9 713 3 028 2 726
Miehet 2 783 2 436 3 220 2 735
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 6 170 6 059 3 279 3 228
Naiset 769 730 3 181 3 179
Miehet 5 401 5 329 3 293 3 234
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 36 182 29 857 3 371 3 441
Naiset 29 405 23 758 3 300 3 387
Miehet 6 777 6 099 3 636 3 620
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 26 526 23 419 3 756 3 786
Naiset 19 519 17 025 3 669 3 724
Miehet 7 007 6 394 3 980 3 953
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 14 396 12 806 3 621 3 708
Naiset 8 537 7 478 3 531 3 671
Miehet 5 859 5 328 3 744 3 764
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 80 039 68 478 3 274 2 962
Naiset 66 677 56 419 3 143 2 911
Miehet 13 362 12 059 3 884 3 297
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 37 712 31 584 3 260 2 747
Naiset 34 055 28 403 3 122 2 723
Miehet 3 657 3 181 4 450 3 564
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 5 233 4 167 3 059 2 789
Naiset 4 706 3 703 2 999 2 767
Miehet 527 464 3 537 3 144
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 13 638 11 592 2 782 2 753
Naiset 12 881 10 914 2 785 2 759
Miehet 757 678 2 731 2 694
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Yhteensä 7 833 6 841 2 821 2 758
Naiset 6 503 5 600 2 818 2 760
Miehet 1 330 1 241 2 837 2 750
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 11 467 9 877 2 762 2 742
Naiset 10 819 9 287 2 766 2 746
Miehet 648 590 2 701 2 659
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 864 2 605 2 894 2 879
Naiset 2 330 2 109 2 877 2 857
Miehet 534 496 2 967 2 975
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 21 618 18 528 2 650 2 597
Naiset 20 199 17 254 2 657 2 605
Miehet 1 419 1 274 2 547 2 467
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 48 479 44 338 2 391 2 345
Naiset 47 211 43 162 2 389 2 345
Miehet 1 268 1 176 2 478 2 366
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 11 806 9 934 2 820 2 682
Naiset 9 565 8 201 2 867 2 721
Miehet 2 241 1 733 2 611 2 504
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 4 324 3 764 2 559 2 425
Naiset 3 443 2 977 2 568 2 431
Miehet 881 787 2 529 2 393

Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017, Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_008_fi.html