Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2017

Näringsgrenklassificering 2008 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 410 482 355 747 3 049 2 780
Kvinnor 333 119 285 721 2 943 2 717
Män 77 363 70 026 3 458 3 200
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 2 741 1 766 2 553 2 524
Kvinnor 1 384 832 2 522 2 485
Män 1 357 934 2 580 2 548
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 9 867 8 584 2 246 2 157
Kvinnor 9 189 7 982 2 247 2 157
Män 678 602 2 231 2 154
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 7 602 7 026 3 210 3 043
Kvinnor 3 649 3 310 2 994 2 683
Män 3 953 3 716 3 394 3 339
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 4 812 4 333 2 385 2 181
Kvinnor 2 393 2 077 2 189 2 043
Män 2 419 2 256 2 551 2 320
8121 Lokalvård Totalt 5 107 4 443 2 151 2 063
Kvinnor 4 660 4 031 2 132 2 058
Män 447 412 2 322 2 169
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 16 848 15 211 3 259 2 781
Kvinnor 12 042 10 789 3 046 2 676
Män 4 806 4 422 3 773 3 300
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 14 028 12 149 3 067 2 727
Kvinnor 11 245 9 713 3 028 2 726
Män 2 783 2 436 3 220 2 735
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 6 170 6 059 3 279 3 228
Kvinnor 769 730 3 181 3 179
Män 5 401 5 329 3 293 3 234
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 36 182 29 857 3 371 3 441
Kvinnor 29 405 23 758 3 300 3 387
Män 6 777 6 099 3 636 3 620
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 26 526 23 419 3 756 3 786
Kvinnor 19 519 17 025 3 669 3 724
Män 7 007 6 394 3 980 3 953
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 14 396 12 806 3 621 3 708
Kvinnor 8 537 7 478 3 531 3 671
Män 5 859 5 328 3 744 3 764
8610 Sluten sjukvård Totalt 80 039 68 478 3 274 2 962
Kvinnor 66 677 56 419 3 143 2 911
Män 13 362 12 059 3 884 3 297
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 37 712 31 584 3 260 2 747
Kvinnor 34 055 28 403 3 122 2 723
Män 3 657 3 181 4 450 3 564
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 5 233 4 167 3 059 2 789
Kvinnor 4 706 3 703 2 999 2 767
Män 527 464 3 537 3 144
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 13 638 11 592 2 782 2 753
Kvinnor 12 881 10 914 2 785 2 759
Män 757 678 2 731 2 694
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 7 833 6 841 2 821 2 758
Kvinnor 6 503 5 600 2 818 2 760
Män 1 330 1 241 2 837 2 750
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 11 467 9 877 2 762 2 742
Kvinnor 10 819 9 287 2 766 2 746
Män 648 590 2 701 2 659
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 864 2 605 2 894 2 879
Kvinnor 2 330 2 109 2 877 2 857
Män 534 496 2 967 2 975
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 21 618 18 528 2 650 2 597
Kvinnor 20 199 17 254 2 657 2 605
Män 1 419 1 274 2 547 2 467
8891 Barndagvård Totalt 48 479 44 338 2 391 2 345
Kvinnor 47 211 43 162 2 389 2 345
Män 1 268 1 176 2 478 2 366
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 11 806 9 934 2 820 2 682
Kvinnor 9 565 8 201 2 867 2 721
Män 2 241 1 733 2 611 2 504
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 324 3 764 2 559 2 425
Kvinnor 3 443 2 977 2 568 2 431
Män 881 787 2 529 2 393

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_008_sv.html