Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2017

Landskap Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Hela landet Totalt 410 482 355 747 3 049 2 780
Kvinnor 333 119 285 721 2 943 2 717
Män 77 363 70 026 3 458 3 200
Nyland Totalt 108 329 95 613 3 110 2 855
Kvinnor 87 718 76 448 3 022 2 786
Män 20 611 19 165 3 451 3 219
Egentliga Finland Totalt 36 110 31 357 3 038 2 749
Kvinnor 29 677 25 678 2 918 2 687
Män 6 433 5 679 3 557 3 267
Satakunta Totalt 17 683 15 344 2 961 2 690
Kvinnor 14 677 12 642 2 853 2 654
Män 3 006 2 702 3 446 3 163
Egentliga Tavastland Totalt 11 685 10 325 3 055 2 779
Kvinnor 9 642 8 448 2 936 2 711
Män 2 043 1 877 3 558 3 304
Birkaland Totalt 35 792 31 454 3 000 2 735
Kvinnor 29 138 25 349 2 897 2 670
Män 6 654 6 105 3 403 3 158
Päijänne-Tavastland Totalt 14 454 12 760 3 021 2 716
Kvinnor 11 962 10 496 2 898 2 671
Män 2 492 2 264 3 569 3 314
Kymmenedalen Totalt 12 544 11 073 3 030 2 765
Kvinnor 10 430 9 154 2 926 2 713
Män 2 114 1 919 3 502 3 229
Södra Karelen Totalt 9 251 8 046 3 113 2 777
Kvinnor 7 589 6 573 2 985 2 713
Män 1 662 1 473 3 658 3 399
Södra Savolax Totalt 12 007 10 551 2 916 2 660
Kvinnor 9 712 8 471 2 822 2 625
Män 2 295 2 080 3 285 2 878
Norra Savolax Totalt 21 611 18 967 3 026 2 771
Kvinnor 17 203 15 024 2 914 2 715
Män 4 408 3 943 3 435 3 191
Norra Karelen Totalt 13 211 11 160 3 012 2 767
Kvinnor 10 382 8 669 2 913 2 716
Män 2 829 2 491 3 349 3 056
Mellersta Finland Totalt 20 227 17 227 3 056 2 781
Kvinnor 16 178 13 687 2 940 2 724
Män 4 049 3 540 3 483 3 223
Södra Österbotten Totalt 16 330 14 028 2 988 2 695
Kvinnor 13 417 11 421 2 866 2 639
Män 2 913 2 607 3 488 3 203
Österbotten Totalt 16 591 12 167 3 014 2 772
Kvinnor 13 698 9 675 2 897 2 699
Män 2 893 2 492 3 450 3 204
Mellersta Österbotten Totalt 6 718 5 769 3 085 2 815
Kvinnor 5 424 4 617 2 955 2 744
Män 1 294 1 152 3 555 3 200
Norra Österbotten Totalt 33 240 28 542 3 086 2 822
Kvinnor 26 510 22 410 2 968 2 745
Män 6 730 6 132 3 492 3 246
Kajanaland Totalt 6 650 5 773 2 995 2 787
Kvinnor 5 233 4 531 2 918 2 760
Män 1 417 1 242 3 276 3 043
Lappland Totalt 15 838 14 163 3 014 2 768
Kvinnor 12 723 11 310 2 923 2 714
Män 3 115 2 853 3 353 3 081
Åland Totalt 2 211 1 428 3 051 2 874
Kvinnor 1 806 1 118 2 988 2 843
Män 405 310 3 269 2 983

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_009_sv.html