Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2017

Åldersgrupp Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 410 482 355 747 3 049 2 780
Högre grundnivå 17 354 14 070 2 392 2 279
Andra stadiet 152 203 129 151 2 486 2 400
Specialyrkesutbildningsnivå 4 632 4 146 2 741 2 651
Lägsta högre nivå 57 548 50 160 2 904 2 795
Lägre högskolenivå 84 092 73 133 2 988 2 847
Högre högskolenivå 89 400 80 777 4 039 3 772
Forskarutbildningsnivå 5 253 4 310 5 754 5 556
Under 20 Totalt 1 142 815 2 325 2 370
Högre grundnivå 1 122 800 2 325 2 370
Andra stadiet 20 15 2 331 2 367
20 - 24 Totalt 11 790 9 897 2 414 2 391
Högre grundnivå 917 699 2 264 2 240
Andra stadiet 9 286 7 726 2 367 2 352
Specialyrkesutbildningsnivå 4 2         ..         ..
Lägsta högre nivå 2 2         ..         ..
Lägre högskolenivå 1 558 1 450 2 693 2 620
Högre högskolenivå 23 18 2 947 2 942
25 - 29 Totalt 31 044 27 418 2 765 2 617
Högre grundnivå 1 002 797 2 417 2 202
Andra stadiet 13 152 11 237 2 536 2 393
Specialyrkesutbildningsnivå 57 53 2 536 2 494
Lägsta högre nivå 20 18 2 603 2 646
Lägre högskolenivå 12 137 10 998 2 759 2 670
Högre högskolenivå 4 643 4 285 3 386 3 157
Forskarutbildningsnivå 33 30 4 646 4 281
30 - 34 Totalt 38 657 32 617 2 910 2 757
Högre grundnivå 1 101 898 2 554 2 246
Andra stadiet 12 975 10 779 2 443 2 358
Specialyrkesutbildningsnivå 167 144 2 607 2 590
Lägsta högre nivå 55 38 2 707 2 742
Lägre högskolenivå 14 009 11 591 2 838 2 720
Högre högskolenivå 10 137 8 985 3 527 3 297
Forskarutbildningsnivå 213 182 4 364 4 197
35 - 39 Totalt 45 274 37 640 3 031 2 868
Högre grundnivå 1 120 890 2 471 2 250
Andra stadiet 14 056 11 657 2 472 2 387
Specialyrkesutbildningsnivå 324 282 2 696 2 653
Lägsta högre nivå 445 366 2 641 2 585
Lägre högskolenivå 15 436 12 438 2 916 2 795
Högre högskolenivå 13 361 11 614 3 679 3 462
Forskarutbildningsnivå 532 393 4 681 4 435
40 - 44 Totalt 50 631 43 752 3 105 2 888
Högre grundnivå 1 264 1 046 2 433 2 278
Andra stadiet 15 303 13 085 2 479 2 380
Specialyrkesutbildningsnivå 507 465 2 733 2 614
Lägsta högre nivå 6 018 5 017 2 826 2 731
Lägre högskolenivå 12 264 10 501 2 982 2 834
Högre högskolenivå 14 475 12 994 3 883 3 651
Forskarutbildningsnivå 800 644 5 138 5 050
45 - 49 Totalt 54 640 49 219 3 147 2 851
Högre grundnivå 1 742 1 453 2 397 2 277
Andra stadiet 17 820 15 766 2 487 2 389
Specialyrkesutbildningsnivå 721 674 2 719 2 583
Lägsta högre nivå 10 361 9 247 2 863 2 765
Lägre högskolenivå 9 029 8 315 3 046 2 877
Högre högskolenivå 14 038 12 994 4 149 3 885
Forskarutbildningsnivå 929 770 5 645 5 619
50 - 54 Totalt 63 228 57 509 3 124 2 807
Högre grundnivå 2 165 1 842 2 404 2 274
Andra stadiet 23 541 20 906 2 504 2 412
Specialyrkesutbildningsnivå 1 020 951 2 754 2 645
Lägsta högre nivå 13 011 11 843 2 884 2 769
Lägre högskolenivå 8 482 7 938 3 113 2 922
Högre högskolenivå 14 017 13 177 4 264 3 983
Forskarutbildningsnivå 992 852 5 954 5 906
55 - 59 Totalt 66 411 59 108 3 091 2 775
Högre grundnivå 3 267 2 760 2 359 2 278
Andra stadiet 26 942 23 272 2 497 2 419
Specialyrkesutbildningsnivå 1 158 1 049 2 755 2 689
Lägsta högre nivå 15 667 14 093 2 928 2 812
Lägre högskolenivå 6 636 6 160 3 262 3 146
Högre högskolenivå 11 809 10 983 4 425 4 076
Forskarutbildningsnivå 932 791 6 220 6 268
60 - 64 Totalt 44 790 35 576 3 123 2 766
Högre grundnivå 3 377 2 665 2 358 2 288
Andra stadiet 18 144 13 967 2 502 2 420
Specialyrkesutbildningsnivå 645 503 2 792 2 670
Lägsta högre nivå 11 371 9 087 2 979 2 862
Lägre högskolenivå 4 248 3 505 3 507 3 462
Högre högskolenivå 6 311 5 278 4 756 4 262
Forskarutbildningsnivå 694 571 6 584 6 649
Över 65 Totalt 2 875 2 196 3 527 2 978
Högre grundnivå 277 220 2 473 2 365
Andra stadiet 964 741 2 596 2 496
Specialyrkesutbildningsnivå 29 23 3 004 2 928
Lägsta högre nivå 598 449 3 036 2 870
Lägre högskolenivå 293 237 3 742 3 581
Högre högskolenivå 586 449 5 024 4 410
Forskarutbildningsnivå 128 77 6 988 7 260

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 5a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_010_sv.html