Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2017

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 7 402 14,78 14,67
Naiset 1 083 13,92 13,95
Miehet 6 319 14,91 14,74
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 3         ..         ..
Naiset 1         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 382 16,38 15,72
Naiset 25 15,72 15,38
Miehet 357 16,43 15,74
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 5         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 5         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 45 16,47 15,09
Naiset 25 18,77 22,00
Miehet 20 15,12 14,84
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 6         ..         ..
Naiset 3         ..         ..
Miehet 3         ..         ..
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3         ..         ..
Naiset 1         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 43 15,10 15,24
Naiset 8         ..         ..
Miehet 35         ..         ..
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 1 119 14,75 14,46
Naiset 174 15,34 15,12
Miehet 945 14,64 14,36
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 4         ..         ..
Miehet 4         ..         ..
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 1 080 13,20 13,40
Naiset 481 13,40 13,61
Miehet 599 13,04 13,34
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 98 13,94 14,28
Naiset 2         ..         ..
Miehet 96         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 1 494 15,26 15,14
Naiset 35 14,77 15,06
Miehet 1 459 15,27 15,14
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 468 16,39 15,84
Naiset 7         ..         ..
Miehet 461         ..         ..
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 12 15,54 15,72
Naiset 1         ..         ..
Miehet 11         ..         ..
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 274 16,94 16,28
Naiset 5         ..         ..
Miehet 269         ..         ..
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 37 16,32 16,81
Naiset 16         ..         ..
Miehet 21 16,32 16,81
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 116 15,04 15,31
Naiset 1         ..         ..
Miehet 115         ..         ..
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 20 9,41 10,07
Naiset 5         ..         ..
Miehet 15         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 871 14,49 14,43
Naiset 30 14,09 13,95
Miehet 841 14,50 14,45
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 106 12,69 13,18
Naiset 64 13,08 13,21
Miehet 42 12,03 12,59
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 196 13,76 14,21
Naiset 102 13,60 13,97
Miehet 94 13,93 14,28
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 829 14,49 14,45
Naiset 57 12,86 13,18
Miehet 772 14,59 14,49
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 15 10,85 10,86
Naiset 9         ..         ..
Miehet 6         ..         ..
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 81 11,99 11,81
Naiset 20 12,30 12,05
Miehet 61 11,89 11,59
Tuntematon Yhteensä 85 14,75 14,88
Naiset 11 14,37 14,00
Miehet 74 14,81 14,92

Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017, Liitetaulukko 6. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_012_fi.html