Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2017

Yrkesklassificering 2010 Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 7 402 14,78 14,67
Kvinnor 1 083 13,92 13,95
Män 6 319 14,91 14,74
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 2         ..         ..
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 382 16,38 15,72
Kvinnor 25 15,72 15,38
Män 357 16,43 15,74
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 5         ..         ..
Män 5         ..         ..
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 5         ..         ..
Män 5         ..         ..
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 45 16,47 15,09
Kvinnor 25 18,77 22,00
Män 20 15,12 14,84
41 Kontorspersonal Totalt 6         ..         ..
Kvinnor 3         ..         ..
Män 3         ..         ..
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 2         ..         ..
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 43 15,10 15,24
Kvinnor 8         ..         ..
Män 35         ..         ..
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
51 Servicepersonal Totalt 1 119 14,75 14,46
Kvinnor 174 15,34 15,12
Män 945 14,64 14,36
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 4         ..         ..
Män 4         ..         ..
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 1 080 13,20 13,40
Kvinnor 481 13,40 13,61
Män 599 13,04 13,34
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 98 13,94 14,28
Kvinnor 2         ..         ..
Män 96         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 1 494 15,26 15,14
Kvinnor 35 14,77 15,06
Män 1 459 15,27 15,14
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 468 16,39 15,84
Kvinnor 7         ..         ..
Män 461         ..         ..
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 12 15,54 15,72
Kvinnor 1         ..         ..
Män 11         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 274 16,94 16,28
Kvinnor 5         ..         ..
Män 269         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 37 16,32 16,81
Kvinnor 16         ..         ..
Män 21 16,32 16,81
81 Processarbetare Totalt 116 15,04 15,31
Kvinnor 1         ..         ..
Män 115         ..         ..
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 20 9,41 10,07
Kvinnor 5         ..         ..
Män 15         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 871 14,49 14,43
Kvinnor 30 14,09 13,95
Män 841 14,50 14,45
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 106 12,69 13,18
Kvinnor 64 13,08 13,21
Män 42 12,03 12,59
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 196 13,76 14,21
Kvinnor 102 13,60 13,97
Män 94 13,93 14,28
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 829 14,49 14,45
Kvinnor 57 12,86 13,18
Män 772 14,59 14,49
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 15 10,85 10,86
Kvinnor 9         ..         ..
Män 6         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 81 11,99 11,81
Kvinnor 20 12,30 12,05
Män 61 11,89 11,59
Okänt Totalt 85 14,75 14,88
Kvinnor 11 14,37 14,00
Män 74 14,81 14,92

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 6. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_012_sv.html