Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2017

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 7 402 14,78 14,67
Naiset 1 083 13,92 13,95
Miehet 6 319 14,91 14,74
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 490 15,63 15,61
Naiset 7         ..         ..
Miehet 483         ..         ..
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 89 15,39 15,54
Naiset 3         ..         ..
Miehet 86         ..         ..
41 Talonrakentaminen Yhteensä 134 14,51 14,52
Naiset 8         ..         ..
Miehet 126         ..         ..
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 373 14,48 14,35
Naiset 47 13,63 13,84
Miehet 326 14,59 14,41
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 535 13,84 14,04
Naiset 66 13,11 12,98
Miehet 469 13,94 14,11
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 211 14,87 14,68
Naiset 3         ..         ..
Miehet 208         ..         ..
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 395 18,42 18,02
Naiset 26 15,67 14,41
Miehet 369 18,61 18,18
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 94 13,61 13,77
Naiset 11 12,80 11,67
Miehet 83 13,70 13,77
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 1 325 14,94 14,85
Naiset 143 14,10 14,26
Miehet 1 182 15,03 14,90
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 2 627 14,26 14,43
Naiset 519 13,44 13,51
Miehet 2 108 14,44 14,51
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 276 14,15 14,43
Naiset 20 13,23 13,93
Miehet 256 14,21 14,44
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 152 11,23 10,49
Naiset 53 10,63 10,49
Miehet 99 11,42 10,26
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 587 15,31 15,12
Naiset 157 15,80 15,98
Miehet 430 15,16 14,90

Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017, Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_013_fi.html