Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.5.2018

Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 780 euro år 2017

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade som fick full lön 2 780 euro i månaden inom kommunsektorn år 2017. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 3 049 euro i månaden. De högsta medianlönerna för ordinarie arbetstid hade cheferna, dvs. 4 904 euro. De lägsta medianlönerna, 2 075 euro, fanns i yrkesgruppen övriga arbetstagare, där de vanligaste yrkesbenämningarna var anstaltsvårdare, kökspersonal och städare.

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare efter yrkesklassificeringens huvudnivåer år 2017 (Yrkesklassificeringen 2010)

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare efter yrkesklassificeringens huvudnivåer år 2017 (Yrkesklassificeringen 2010)

Lönen för ordinarie arbetstid innehåller utöver grundlönen årsbundna tillägg, personliga tillägg, arbetstidstillägg, övriga tillägg för ordinarie arbetstid samt naturaförmåner i euro. Median är den observation som ligger i mitten av en sorterad grupp. Ifall löntagarna ordnas i ett led enligt storleken på lönerna är lönen hos den mittersta löntagaren medianlönen.


Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (587,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tie_001_sv.html