Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2018

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 509 357 056 3 105 2 834
Högre grundnivå 16 276 13 175 2 415 2 298
Andra stadiet 151 152 127 629 2 525 2 436
Specialyrkesutbildningsnivå 5 303 4 745 2 791 2 707
Lägsta högre nivå 54 420 47 442 2 940 2 835
Lägre högskolenivå 87 820 76 406 3 024 2 890
Högre högskolenivå 92 245 83 316 4 087 3 820
Forskarutbildningsnivå 5 293 4 343 5 740 5 579
01 AKTA Totalt 310 787 264 227 2 801 2 663
Högre grundnivå 14 116 11 236 2 317 2 266
Andra stadiet 137 479 114 839 2 485 2 421
Specialyrkesutbildningsnivå 4 216 3 708 2 672 2 593
Lägsta högre nivå 49 972 43 375 2 892 2 802
Lägre högskolenivå 75 899 65 497 2 924 2 814
Högre högskolenivå 27 457 24 199 3 799 3 515
Forskarutbildningsnivå 1 648 1 373 4 904 4 564
02 Lärare Totalt 61 292 57 284 3 790 3 747
Högre grundnivå 202 166 3 121 3 123
Andra stadiet 1 823 1 561 2 962 2 892
Specialyrkesutbildningsnivå 423 399 3 490 3 483
Lägsta högre nivå 1 695 1 449 3 492 3 545
Lägre högskolenivå 6 998 6 248 3 549 3 612
Högre högskolenivå 49 415 46 776 3 856 3 793
Forskarutbildningsnivå 736 685 4 252 4 141
03 Tekniska Totalt 23 216 22 000 3 166 3 096
Högre grundnivå 1 490 1 349 2 453 2 365
Andra stadiet 10 910 10 393 2 711 2 601
Specialyrkesutbildningsnivå 664 638 2 981 2 921
Lägsta högre nivå 2 689 2 557 3 421 3 395
Lägre högskolenivå 4 645 4 407 3 662 3 609
Högre högskolenivå 2 707 2 554 4 175 4 075
Forskarutbildningsnivå 111 102 4 149 4 005
04 Läkare Totalt 16 391 12 750 6 048 6 023
Högre grundnivå 294 256 5 328 5 515
Andra stadiet 786 687 5 105 5 165
Lägsta högre nivå 5 3         ..         ..
Lägre högskolenivå 152 135 4 773 4 577
Högre högskolenivå 12 362 9 492 5 962 5 965
Forskarutbildningsnivå 2 792 2 177 6 839 6 779
05 Övriga Totalt 823 795 3 114 3 022
Högre grundnivå 174 168 3 157 3 049
Andra stadiet 154 149 3 051 3 018
Lägsta högre nivå 59 58 2 912 2 849
Lägre högskolenivå 126 119 2 876 2 795
Högre högskolenivå 304 295 3 256 3 128
Forskarutbildningsnivå 6 6         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2018, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tau_003_sv.html