Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2018

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 412 509 357 056 3 105 2 834
1 Chefer 7 653 7 500 5 159 4 993
2 Specialister 130 329 117 717 3 813 3 616
3 Experter 109 210 94 424 2 919 2 826
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 15 463 13 376 2 441 2 396
5 Service- och försäljningspersonal 113 363 94 179 2 529 2 457
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 796 2 547 2 543 2 529
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 117 1 917 2 496 2 463
8 Process- och transportarbetare 1 600 1 453 2 539 2 506
9 Övriga arbetstagare 28 154 23 204 2 140 2 104
Okänt 824 739 3 747 3 499
01 AKTA Yrken totalt 310 787 264 227 2 801 2 663
1 Chefer 5 207 5 082 4 944 4 200
2 Specialister 48 783 44 089 3 292 3 139
3 Experter 102 951 88 500 2 894 2 811
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 14 910 12 868 2 432 2 392
5 Service- och försäljningspersonal 106 273 87 351 2 509 2 446
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 008 1 808 2 538 2 545
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 286 194 2 236 2 206
8 Process- och transportarbetare 1 225 1 108 2 582 2 570
9 Övriga arbetstagare 27 477 22 635 2 140 2 104
Okänt 667 592 3 749 3 487
02 Lärare Yrken totalt 61 292 57 284 3 790 3 747
1 Chefer 2 016 1 999 5 419 5 404
2 Specialister 59 195 55 210 3 725 3 719
3 Experter 44 44 4 633 4 615
5 Service- och försäljningspersonal 4 3         ..         ..
Okänt 33 28 4 341 4 242
03 Tekniska Yrken totalt 23 216 22 000 3 166 3 096
1 Chefer 292 289 5 291 5 184
2 Specialister 5 318 5 040 3 954 3 885
3 Experter 6 197 5 863 3 247 3 233
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 546 504 2 674 2 530
5 Service- och försäljningspersonal 7 081 6 820 2 758 2 753
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 788 739 2 556 2 361
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1 828 1 720 2 524 2 482
8 Process- och transportarbetare 375 345 2 400 2 357
9 Övriga arbetstagare 675 567 2 126 2 129
Okänt 116 113 3 500 3 374
04 Läkare Yrken totalt 16 391 12 750 6 048 6 023
1 Chefer 137 129 9 376 9 349
2 Specialister 16 240 12 609 6 010 6 003
3 Experter 5 5         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 3 3         ..         ..
Okänt 6 4         ..         ..
05 Övriga Yrken totalt 823 795 3 114 3 022
1 Chefer 1 1         ..         ..
2 Specialister 793 769 3 127 3 032
3 Experter 13 12 2 825 2 776
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 7 4         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 2 2         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 3 3         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 2 2         ..         ..
Okänt 2 2         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2018, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tau_004_sv.html