Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2018

Landskap Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Hela landet Totalt 412 509 357 056 3 105 2 834
Kvinnor 334 469 286 403 3 003 2 771
Män 78 040 70 653 3 500 3 241
Nyland Totalt 109 462 96 887 3 154 2 898
Kvinnor 88 397 77 269 3 068 2 830
Män 21 065 19 618 3 480 3 255
Egentliga Finland Totalt 36 938 32 024 3 103 2 806
Kvinnor 30 317 26 183 2 979 2 738
Män 6 621 5 841 3 629 3 324
Satakunta Totalt 17 823 15 429 3 032 2 756
Kvinnor 14 782 12 681 2 927 2 715
Män 3 041 2 748 3 491 3 209
Egentliga Tavastland Totalt 11 707 10 278 3 116 2 838
Kvinnor 9 647 8 400 2 994 2 766
Män 2 060 1 878 3 631 3 341
Birkaland Totalt 36 493 31 792 3 085 2 833
Kvinnor 29 749 25 668 2 985 2 762
Män 6 744 6 124 3 477 3 211
Päijänne-Tavastland Totalt 13 687 12 100 3 115 2 806
Kvinnor 11 181 9 807 2 998 2 748
Män 2 506 2 293 3 605 3 390
Kymmenedalen Totalt 12 719 11 253 3 069 2 815
Kvinnor 10 603 9 316 2 979 2 766
Män 2 116 1 937 3 479 3 203
Södra Karelen Totalt 8 668 7 599 3 182 2 831
Kvinnor 7 082 6 174 3 054 2 759
Män 1 586 1 425 3 703 3 466
Södra Savolax Totalt 12 051 10 542 2 980 2 727
Kvinnor 9 764 8 459 2 888 2 693
Män 2 287 2 083 3 343 2 956
Norra Savolax Totalt 21 819 19 031 3 067 2 814
Kvinnor 17 384 15 083 2 963 2 758
Män 4 435 3 948 3 446 3 227
Norra Karelen Totalt 13 368 11 311 3 040 2 767
Kvinnor 10 452 8 769 2 947 2 724
Män 2 916 2 542 3 350 3 027
Mellersta Finland Totalt 20 405 17 449 3 111 2 829
Kvinnor 16 364 13 878 2 994 2 766
Män 4 041 3 571 3 547 3 291
Södra Österbotten Totalt 16 567 14 179 3 044 2 754
Kvinnor 13 689 11 592 2 922 2 702
Män 2 878 2 587 3 556 3 272
Österbotten Totalt 15 996 11 558 3 089 2 839
Kvinnor 13 196 9 188 2 971 2 756
Män 2 800 2 370 3 523 3 269
Mellersta Österbotten Totalt 6 963 5 975 3 142 2 846
Kvinnor 5 642 4 787 3 024 2 786
Män 1 321 1 188 3 575 3 178
Norra Österbotten Totalt 33 833 28 930 3 153 2 884
Kvinnor 27 042 22 774 3 036 2 807
Män 6 791 6 156 3 557 3 305
Kajanaland Totalt 6 689 5 791 3 059 2 836
Kvinnor 5 310 4 568 2 977 2 798
Män 1 379 1 223 3 364 3 103
Lappland Totalt 15 063 13 453 3 045 2 799
Kvinnor 12 031 10 655 2 964 2 752
Män 3 032 2 798 3 333 3 101
Åland Totalt 2 258 1 475 2 987 2 765
Kvinnor 1 837 1 152 2 942 2 765
Män 421 323 3 147 2 770

Källa: Löner inom kommunsektorn 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2018, Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tau_008_sv.html