Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2018

Yrkesklassificering 2010 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 6 787 14,93 14,80
Kvinnor 1 012 14,10 14,11
Män 5 775 15,06 14,87
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 368 16,49 15,89
Kvinnor 32 15,44 15,56
Män 336 16,59 15,92
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 3         ..         ..
Män 3         ..         ..
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 4         ..         ..
Män 4         ..         ..
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 38 16,57 15,51
Kvinnor 18 21,02 23,29
Män 20 15,42 15,04
41 Kontorspersonal Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 2         ..         ..
Män 1         ..         ..
42 Kundtjänstpersonal Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 40 15,09 15,27
Kvinnor 7         ..         ..
Män 33         ..         ..
51 Servicepersonal Totalt 1 088 15,11 14,72
Kvinnor 161 15,87 15,52
Män 927 14,99 14,64
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 1 037 13,29 13,48
Kvinnor 461 13,49 13,57
Män 576 13,14 13,37
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 86 14,02 14,39
Kvinnor 1         ..         ..
Män 85         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 1 268 15,49 15,35
Kvinnor 32 15,42 15,72
Män 1 236 15,50 15,35
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 438 16,21 15,80
Kvinnor 18 12,94 11,76
Män 420 16,38 15,87
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 4         ..         ..
Män 4         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 221 17,54 16,54
Kvinnor 5         ..         ..
Män 216         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 28 16,64 16,75
Kvinnor 12         ..         ..
Män 16 16,64 16,75
81 Processarbetare Totalt 95 15,60 15,66
Kvinnor 1         ..         ..
Män 94         ..         ..
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 11 10,22 10,22
Kvinnor 3         ..         ..
Män 8         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 814 14,66 14,62
Kvinnor 29 14,57 14,37
Män 785 14,66 14,62
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 88 12,83 13,33
Kvinnor 56 13,25 13,38
Män 32 12,12 12,93
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 166 14,27 14,49
Kvinnor 85 14,12 14,33
Män 81 14,43 14,66
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 787 14,54 14,54
Kvinnor 53 12,78 13,03
Män 734 14,64 14,59
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 12 10,86 11,03
Kvinnor 7         ..         ..
Män 5         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 82 11,79 11,49
Kvinnor 18 11,96 11,57
Män 64 11,74 11,21
Okänt Totalt 98 14,54 14,54
Kvinnor 11 13,74 14,16
Män 87 14,60 14,54

Källa: Löner inom kommunsektorn 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2018, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tau_011_sv.html