Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.5.2019

Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 834 euro år 2018

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare som fick full lön 2 834 euro i månaden inom kommunsektorn år 2018. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 3 105 euro i månaden. Av de månadsavlönade löntagarna inom kommunsektorn var 81 procent kvinnor. Kvinnornas medianinkomster var 2 771 euro i månaden och männens 3 241 euro. Enligt de preliminära uppgifterna för förtjänstnivåindexet ökade de nominella lönerna inom kommunsektorn med 1,7 procent från oktober–december 2017 till motsvarande period år 2018.

Lönefördelning föt ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare efter yrkesklassificeringens huvudnivåer år 2018

Lönefördelning föt ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare efter yrkesklassificeringens huvudnivåer år 2018

Källa: Löner inom kommunsektorn 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (490,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tie_001_sv.html