Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 2019

Ammattiluokitus 2010 Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 415 356 357 759 3 179 2 907
Ylempi perusaste 15 327 12 316 2 462 2 357
Toinen aste 150 752 126 419 2 581 2 488
Erikoisammattikoulutusaste 5 474 4 883 2 854 2 777
Alin korkea-aste 51 493 44 714 3 007 2 908
Alempi korkeakouluaste 91 424 78 877 3 091 2 959
Ylempi korkeakouluaste 95 362 86 017 4 162 3 892
Tutkijakoulutusaste 5 524 4 533 5 883 5 708
1 Johtajat Yhteensä 7 620 7 494 5 254 5 097
Ylempi perusaste 15 13 3 974 3 500
Toinen aste 85 82 3 874 3 435
Erikoisammattikoulutusaste 34 33 3 704 3 575
Alin korkea-aste 752 731 3 774 3 600
Alempi korkeakouluaste 1 536 1 505 3 978 3 596
Ylempi korkeakouluaste 4 807 4 745 5 743 5 600
Tutkijakoulutusaste 391 385 7 489 6 868
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 133 760 120 657 3 897 3 694
Ylempi perusaste 1 020 896 3 546 3 074
Toinen aste 7 771 6 962 3 149 2 851
Erikoisammattikoulutusaste 775 737 3 455 3 512
Alin korkea-aste 8 949 8 280 3 361 3 314
Alempi korkeakouluaste 27 946 25 482 3 258 3 059
Ylempi korkeakouluaste 82 442 74 383 4 144 3 899
Tutkijakoulutusaste 4 857 3 917 5 850 5 694
3 Asiantuntijat Yhteensä 110 145 94 380 2 985 2 890
Ylempi perusaste 1 661 1 393 2 657 2 568
Toinen aste 19 238 16 956 2 720 2 609
Erikoisammattikoulutusaste 878 809 2 915 2 837
Alin korkea-aste 28 814 24 852 3 052 2 949
Alempi korkeakouluaste 54 200 45 679 3 029 2 939
Ylempi korkeakouluaste 5 225 4 579 3 226 3 063
Tutkijakoulutusaste 129 112 3 231 3 024
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 15 054 12 966 2 502 2 454
Ylempi perusaste 1 115 912 2 428 2 408
Toinen aste 6 186 5 223 2 457 2 419
Erikoisammattikoulutusaste 126 115 2 639 2 536
Alin korkea-aste 4 601 4 143 2 550 2 501
Alempi korkeakouluaste 2 174 1 863 2 539 2 476
Ylempi korkeakouluaste 829 692 2 519 2 412
Tutkijakoulutusaste 23 18 2 356 2 202
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 113 171 93 124 2 590 2 514
Ylempi perusaste 6 128 4 947 2 407 2 356
Toinen aste 91 668 76 004 2 593 2 518
Erikoisammattikoulutusaste 2 949 2 559 2 747 2 729
Alin korkea-aste 6 740 5 328 2 591 2 505
Alempi korkeakouluaste 4 411 3 377 2 616 2 531
Ylempi korkeakouluaste 1 221 870 2 647 2 476
Tutkijakoulutusaste 54 39 2 734 2 438
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 3 596 2 401 2 624 2 623
Ylempi perusaste 536 352 2 471 2 552
Toinen aste 2 659 1 733 2 589 2 608
Erikoisammattikoulutusaste 40 37 3 004 2 939
Alin korkea-aste 175 137 2 937 2 893
Alempi korkeakouluaste 139 104 2 878 2 814
Ylempi korkeakouluaste 43 35 3 231 3 048
Tutkijakoulutusaste 4 3         ..         ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 2 036 1 824 2 564 2 522
Ylempi perusaste 225 172 2 427 2 409
Toinen aste 1 573 1 438 2 531 2 510
Erikoisammattikoulutusaste 49 46 2 913 2 924
Alin korkea-aste 100 90 2 929 2 824
Alempi korkeakouluaste 82 74 2 852 2 657
Ylempi korkeakouluaste 7 4         ..         ..
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 669 1 530 2 595 2 570
Ylempi perusaste 359 316 2 591 2 619
Toinen aste 1 121 1 036 2 581 2 553
Erikoisammattikoulutusaste 20 20 2 893 2 844
Alin korkea-aste 83 78 2 554 2 532
Alempi korkeakouluaste 57 53 2 690 2 702
Ylempi korkeakouluaste 25 23 2 826 2 677
Tutkijakoulutusaste 4 4         ..         ..
9 Muut työntekijät Yhteensä 27 030 22 182 2 186 2 149
Ylempi perusaste 4 236 3 292 2 153 2 114
Toinen aste 20 228 16 788 2 190 2 154
Erikoisammattikoulutusaste 572 497 2 280 2 243
Alin korkea-aste 1 151 951 2 177 2 141
Alempi korkeakouluaste 600 477 2 178 2 126
Ylempi korkeakouluaste 232 170 2 172 2 131
Tutkijakoulutusaste 11 7         ..         ..
Tuntematon Yhteensä 1 266 1 192 3 939 3 699
Ylempi perusaste 32 23 2 600 2 704
Toinen aste 221 195 2 755 2 655
Erikoisammattikoulutusaste 30 29 3 377 3 413
Alin korkea-aste 128 124 3 402 3 354
Alempi korkeakouluaste 275 259 3 522 3 272
Ylempi korkeakouluaste 529 514 4 599 4 328
Tutkijakoulutusaste 51 48 6 112 5 371

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 1b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_002_fi.html