Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2019

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 415 356 357 759 3 179 2 907
Högre grundnivå 15 327 12 316 2 462 2 357
Andra stadiet 150 752 126 419 2 581 2 488
Specialyrkesutbildningsnivå 5 474 4 883 2 854 2 777
Lägsta högre nivå 51 493 44 714 3 007 2 908
Lägre högskolenivå 91 424 78 877 3 091 2 959
Högre högskolenivå 95 362 86 017 4 162 3 892
Forskarutbildningsnivå 5 524 4 533 5 883 5 708
01 AKTA Totalt 311 555 263 090 2 872 2 738
Högre grundnivå 13 276 10 478 2 371 2 320
Andra stadiet 136 597 113 230 2 539 2 470
Specialyrkesutbildningsnivå 4 321 3 775 2 730 2 654
Lägsta högre nivå 47 235 40 767 2 960 2 876
Lägre högskolenivå 79 449 67 900 2 999 2 891
Högre högskolenivå 28 956 25 500 3 865 3 618
Forskarutbildningsnivå 1 721 1 440 4 994 4 622
02 Lärare Totalt 62 630 58 665 3 852 3 823
Högre grundnivå 257 227 3 058 3 025
Andra stadiet 2 160 1 895 2 928 2 847
Specialyrkesutbildningsnivå 447 429 3 544 3 583
Lägsta högre nivå 1 620 1 424 3 519 3 605
Lägre högskolenivå 6 870 6 136 3 558 3 666
Högre högskolenivå 50 513 47 845 3 926 3 870
Forskarutbildningsnivå 763 709 4 350 4 258
03 Tekniska Totalt 23 377 22 154 3 245 3 177
Högre grundnivå 1 407 1 275 2 532 2 450
Andra stadiet 10 968 10 422 2 784 2 670
Specialyrkesutbildningsnivå 706 679 3 049 3 007
Lägsta högre nivå 2 569 2 458 3 497 3 482
Lägre högskolenivå 4 780 4 560 3 751 3 703
Högre högskolenivå 2 835 2 655 4 268 4 162
Forskarutbildningsnivå 112 105 4 293 4 159
04 Läkare Totalt 16 891 13 006 6 169 6 148
Högre grundnivå 242 205 5 431 5 604
Andra stadiet 850 716 5 173 5 338
Lägsta högre nivå 6 4         ..         ..
Lägre högskolenivå 181 150 4 859 4 824
Högre högskolenivå 12 693 9 661 6 075 6 102
Forskarutbildningsnivå 2 919 2 270 7 001 6 965
05 Övriga Totalt 903 844 3 147 3 064
Högre grundnivå 145 131 3 088 3 063
Andra stadiet 177 156 3 095 3 054
Lägsta högre nivå 63 61 3 006 2 951
Lägre högskolenivå 144 131 2 955 2 799
Högre högskolenivå 365 356 3 284 3 214
Forskarutbildningsnivå 9 9         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_003_sv.html