Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2019

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 415 356 357 759 3 179 2 907
1 Chefer 7 620 7 494 5 254 5 097
2 Specialister 133 760 120 657 3 897 3 694
3 Experter 110 145 94 380 2 985 2 890
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 15 054 12 966 2 502 2 454
5 Service- och försäljningspersonal 113 171 93 124 2 590 2 514
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 596 2 401 2 624 2 623
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 036 1 824 2 564 2 522
8 Process- och transportarbetare 1 669 1 530 2 595 2 570
9 Övriga arbetstagare 27 030 22 182 2 186 2 149
Okänt 1 266 1 192 3 939 3 699
01 AKTA Yrken totalt 311 555 263 090 2 872 2 738
1 Chefer 5 153 5 056 5 051 4 281
2 Specialister 50 354 45 394 3 386 3 221
3 Experter 103 914 88 460 2 959 2 872
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 14 509 12 464 2 492 2 452
5 Service- och försäljningspersonal 106 050 86 285 2 567 2 499
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 2 860 1 696 2 614 2 634
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 266 160 2 308 2 257
8 Process- och transportarbetare 1 255 1 144 2 645 2 643
9 Övriga arbetstagare 26 241 21 542 2 186 2 149
Okänt 953 889 3 914 3 654
02 Lärare Yrken totalt 62 630 58 665 3 852 3 823
1 Chefer 2 018 2 001 5 461 5 498
2 Specialister 60 463 56 521 3 787 3 792
3 Experter 42 40 4 473 4 531
5 Service- och försäljningspersonal 27 25 3 656 3 894
Okänt 80 78 4 230 4 146
03 Tekniska Yrken totalt 23 377 22 154 3 245 3 177
1 Chefer 299 298 5 387 5 377
2 Specialister 5 386 5 096 4 051 3 984
3 Experter 6 167 5 863 3 333 3 326
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 537 496 2 746 2 617
5 Service- och försäljningspersonal 7 083 6 806 2 834 2 828
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 736 705 2 649 2 508
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1 766 1 660 2 590 2 535
8 Process- och transportarbetare 414 386 2 461 2 433
9 Övriga arbetstagare 777 638 2 171 2 175
Okänt 203 197 3 591 3 566
04 Läkare Yrken totalt 16 891 13 006 6 169 6 148
1 Chefer 148 137 9 432 9 456
2 Specialister 16 713 12 842 6 129 6 128
3 Experter 1         ..         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 4 4         ..         ..
Okänt 25 23 8 107 8 388
05 Övriga Yrken totalt 903 844 3 147 3 064
1 Chefer 2 2         ..         ..
2 Specialister 844 804 3 168 3 100
3 Experter 21 17 2 819 2 735
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 8 6         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 7 4         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 4 4         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 12 2         ..         ..
Okänt 5 5         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_004_sv.html