Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2019

Näringsklassificering 2008 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 415 356 357 759 3 179 2 907
Kvinnor 336 019 286 201 3 076 2 847
Män 79 337 71 558 3 573 3 309
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 2 533 1 550 2 683 2 676
Kvinnor 1 344 762 2 674 2 649
Män 1 189 788 2 692 2 696
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 9 258 8 033 2 336 2 246
Kvinnor 8 550 7 414 2 337 2 244
Män 708 619 2 316 2 261
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 7 517 7 018 3 379 3 265
Kvinnor 3 616 3 305 3 182 2 875
Män 3 901 3 713 3 550 3 525
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 4 295 3 893 2 490 2 303
Kvinnor 1 877 1 631 2 275 2 121
Män 2 418 2 262 2 632 2 427
8121 Lokalvård Totalt 4 591 4 003 2 220 2 131
Kvinnor 4 171 3 613 2 193 2 122
Män 420 390 2 453 2 242
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 17 812 15 934 3 452 2 993
Kvinnor 12 428 11 081 3 257 2 865
Män 5 384 4 853 3 889 3 448
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 17 257 14 722 3 236 2 868
Kvinnor 14 190 12 080 3 190 2 869
Män 3 067 2 642 3 438 2 862
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 6 264 6 113 3 413 3 345
Kvinnor 848 798 3 341 3 349
Män 5 416 5 315 3 423 3 344
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 36 931 30 460 3 462 3 539
Kvinnor 30 231 24 516 3 393 3 489
Män 6 700 5 944 3 731 3 719
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 28 886 25 465 3 846 3 884
Kvinnor 21 386 18 575 3 763 3 827
Män 7 500 6 890 4 061 4 052
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 13 382 12 203 3 794 3 897
Kvinnor 7 817 7 009 3 745 3 921
Män 5 565 5 194 3 859 3 887
8610 Sluten sjukvård Totalt 81 244 68 644 3 416 3 096
Kvinnor 67 257 56 120 3 277 3 038
Män 13 987 12 524 4 034 3 428
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 32 964 27 182 3 400 2 845
Kvinnor 29 823 24 484 3 256 2 824
Män 3 141 2 698 4 667 3 606
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 5 874 4 953 3 199 2 900
Kvinnor 5 215 4 363 3 151 2 871
Män 659 590 3 547 3 242
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 13 558 11 150 2 874 2 841
Kvinnor 12 689 10 378 2 877 2 845
Män 869 772 2 834 2 785
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 7 420 6 302 2 917 2 870
Kvinnor 6 161 5 145 2 915 2 875
Män 1 259 1 157 2 925 2 843
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 11 615 9 849 2 859 2 845
Kvinnor 10 891 9 182 2 864 2 850
Män 724 667 2 787 2 788
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 753 2 465 3 044 2 997
Kvinnor 2 258 2 008 3 022 2 973
Män 495 457 3 139 3 153
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 21 567 18 330 2 759 2 707
Kvinnor 20 023 16 981 2 767 2 716
Män 1 544 1 349 2 656 2 583
8891 Barndagvård Totalt 48 849 44 536 2 513 2 442
Kvinnor 47 447 43 245 2 511 2 443
Män 1 402 1 291 2 579 2 426
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 14 274 12 005 3 008 2 818
Kvinnor 11 624 9 888 3 049 2 856
Män 2 650 2 117 2 821 2 631
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 170 3 596 2 640 2 512
Kvinnor 3 308 2 820 2 654 2 525
Män 862 776 2 588 2 475

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 3. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_006_sv.html