Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2019

Åldersgrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 415 356 357 759 3 179 2 907
Högre grundnivå 15 327 12 316 2 462 2 357
Andra stadiet 150 752 126 419 2 581 2 488
Specialyrkesutbildningsnivå 5 474 4 883 2 854 2 777
Lägsta högre nivå 51 493 44 714 3 007 2 908
Lägre högskolenivå 91 424 78 877 3 091 2 959
Högre högskolenivå 95 362 86 017 4 162 3 892
Forskarutbildningsnivå 5 524 4 533 5 883 5 708
Under 20 Totalt 1 579 1 176 2 338 2 308
Högre grundnivå 1 579 1 176 2 338 2 308
20 - 24 Totalt 11 259 9 272 2 546 2 525
Högre grundnivå 836 616 2 389 2 378
Andra stadiet 8 729 7 097 2 491 2 481
Specialyrkesutbildningsnivå 5 4         ..         ..
Lägre högskolenivå 1 656 1 526 2 809 2 722
Högre högskolenivå 33 29 3 196 3 139
25 - 29 Totalt 32 711 28 655 2 880 2 726
Högre grundnivå 898 712 2 472 2 310
Andra stadiet 13 893 11 673 2 644 2 498
Specialyrkesutbildningsnivå 70 62 2 635 2 646
Lägsta högre nivå 18 8         ..         ..
Lägre högskolenivå 13 059 11 818 2 877 2 787
Högre högskolenivå 4 753 4 365 3 523 3 293
Forskarutbildningsnivå 20 17 4 413 4 215
30 - 34 Totalt 40 146 33 609 3 031 2 872
Högre grundnivå 949 746 2 571 2 310
Andra stadiet 13 550 11 135 2 544 2 458
Specialyrkesutbildningsnivå 214 187 2 685 2 649
Lägsta högre nivå 46 39 2 754 2 743
Lägre högskolenivå 14 680 12 025 2 961 2 847
Högre högskolenivå 10 478 9 281 3 660 3 439
Forskarutbildningsnivå 229 196 4 650 4 282
35 - 39 Totalt 46 837 38 585 3 155 2 965
Högre grundnivå 1 029 835 2 595 2 342
Andra stadiet 14 815 12 249 2 563 2 475
Specialyrkesutbildningsnivå 419 370 2 775 2 712
Lägsta högre nivå 117 95 2 725 2 617
Lägre högskolenivå 15 931 12 605 3 031 2 903
Högre högskolenivå 14 001 12 042 3 841 3 596
Forskarutbildningsnivå 525 389 5 052 4 931
40 - 44 Totalt 52 590 45 132 3 236 3 013
Högre grundnivå 1 115 911 2 519 2 371
Andra stadiet 15 566 13 276 2 565 2 467
Specialyrkesutbildningsnivå 656 587 2 855 2 822
Lägsta högre nivå 3 367 2 804 2 906 2 843
Lägre högskolenivå 15 133 12 740 3 091 2 954
Högre högskolenivå 15 902 14 164 3 990 3 779
Forskarutbildningsnivå 851 650 5 361 5 296
45 - 49 Totalt 52 120 46 631 3 285 2 990
Högre grundnivå 1 447 1 220 2 488 2 375
Andra stadiet 16 305 14 267 2 583 2 480
Specialyrkesutbildningsnivå 741 695 2 884 2 805
Lägsta högre nivå 8 586 7 564 2 968 2 878
Lägre högskolenivå 9 851 9 002 3 162 2 999
Högre högskolenivå 14 241 13 097 4 250 4 003
Forskarutbildningsnivå 949 786 5 639 5 593
50 - 54 Totalt 60 724 54 882 3 272 2 949
Högre grundnivå 1 833 1 522 2 454 2 333
Andra stadiet 21 256 18 594 2 593 2 490
Specialyrkesutbildningsnivå 1 126 1 049 2 834 2 732
Lägsta högre nivå 11 980 10 824 2 985 2 879
Lägre högskolenivå 8 843 8 264 3 204 3 033
Högre högskolenivå 14 677 13 749 4 401 4 131
Forskarutbildningsnivå 1 009 880 5 993 5 928
55 - 59 Totalt 65 706 58 178 3 230 2 906
Högre grundnivå 2 510 2 070 2 433 2 361
Andra stadiet 26 209 22 393 2 591 2 499
Specialyrkesutbildningsnivå 1 339 1 200 2 891 2 815
Lägsta högre nivå 14 353 12 827 3 015 2 912
Lägre högskolenivå 7 068 6 488 3 313 3 145
Högre högskolenivå 13 227 12 353 4 501 4 180
Forskarutbildningsnivå 1 000 847 6 309 6 256
60 - 64 Totalt 48 066 38 891 3 240 2 899
Högre grundnivå 2 862 2 295 2 432 2 378
Andra stadiet 19 189 14 803 2 589 2 502
Specialyrkesutbildningsnivå 848 688 2 871 2 807
Lägsta högre nivå 12 302 10 016 3 078 2 971
Lägre högskolenivå 4 751 4 050 3 520 3 461
Högre högskolenivå 7 345 6 391 4 775 4 360
Forskarutbildningsnivå 769 648 6 595 6 565
Över 65 Totalt 3 618 2 748 3 646 3 102
Högre grundnivå 269 213 2 549 2 440
Andra stadiet 1 240 932 2 694 2 604
Specialyrkesutbildningsnivå 56 41 3 091 3 044
Lägsta högre nivå 724 537 3 093 2 976
Lägre högskolenivå 452 359 3 611 3 583
Högre högskolenivå 705 546 5 068 4 502
Forskarutbildningsnivå 172 120 6 925 7 239

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_009_sv.html