Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2019

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 412 381 354 846 3 187 2 910
1 Chefer 7 465 7 339 5 292 5 117
2 Specialister 131 489 118 520 3 911 3 698
3 Experter 108 911 93 213 2 988 2 891
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 14 768 12 721 2 504 2 454
5 Service- och försäljningspersonal 111 967 91 964 2 593 2 516
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 528 2 352 2 624 2 622
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1 979 1 777 2 574 2 523
8 Process- och transportarbetare 1 621 1 491 2 599 2 573
9 Övriga arbetstagare 26 698 21 919 2 189 2 150
Okänt 3 946 3 541 3 600 3 369
01 AKTA Yrken totalt 309 697 261 234 2 877 2 740
1 Chefer 5 045 4 948 5 077 4 288
2 Specialister 49 431 44 547 3 389 3 219
3 Experter 102 940 87 542 2 964 2 874
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 14 278 12 268 2 495 2 452
5 Service- och försäljningspersonal 104 974 85 229 2 571 2 501
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 2 809 1 665 2 614 2 634
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 246 146 2 317 2 253
8 Process- och transportarbetare 1 220 1 116 2 649 2 643
9 Övriga arbetstagare 25 951 21 306 2 190 2 150
Okänt 2 803 2 467 3 533 3 265
02 Lärare Yrken totalt 61 714 57 791 3 869 3 828
1 Chefer 1 987 1 969 5 529 5 517
2 Specialister 59 483 55 595 3 802 3 798
3 Experter 36 34 4 381 4 402
5 Service- och försäljningspersonal 26 24 3 823 3 917
Okänt 182 169 4 119 4 061
03 Tekniska Yrken totalt 23 261 22 055 3 250 3 179
1 Chefer 287 286 5 437 5 384
2 Specialister 5 103 4 826 4 060 3 990
3 Experter 5 916 5 620 3 336 3 327
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 484 448 2 752 2 613
5 Service- och försäljningspersonal 6 958 6 703 2 837 2 830
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 719 687 2 650 2 505
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1 730 1 628 2 596 2 537
8 Process- och transportarbetare 401 375 2 464 2 430
9 Övriga arbetstagare 745 612 2 159 2 174
Okänt 909 861 3 525 3 455
04 Läkare Yrken totalt 16 833 12 923 6 206 6 169
1 Chefer 144 134 9 470 9 490
2 Specialister 16 639 12 747 6 165 6 140
3 Experter 1         ..         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 4 4         ..         ..
Okänt 45 38 7 690 7 758
05 Övriga Yrken totalt 876 843 3 183 3 079
1 Chefer 2 2         ..         ..
2 Specialister 833 805 3 201 3 103
3 Experter 18 17 2 819 2 735
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 6 5         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 5 4         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 3 3         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 2 1         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_004_sv.html