Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2019

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 412 381 354 846 3 187 2 910
Naiset 333 634 283 790 3 083 2 850
Miehet 78 747 71 056 3 582 3 313
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 2 486 1 519 2 683 2 674
Naiset 1 325 749 2 674 2 649
Miehet 1 161 770 2 691 2 695
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 9 197 7 980 2 338 2 247
Naiset 8 494 7 364 2 339 2 245
Miehet 703 616 2 325 2 261
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 7 479 6 982 3 388 3 271
Naiset 3 596 3 288 3 190 2 878
Miehet 3 883 3 694 3 560 3 529
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 4 253 3 856 2 499 2 305
Naiset 1 855 1 614 2 280 2 122
Miehet 2 398 2 242 2 645 2 429
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 4 558 3 973 2 222 2 131
Naiset 4 139 3 584 2 196 2 123
Miehet 419 389 2 453 2 242
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 17 681 15 805 3 463 2 999
Naiset 12 335 10 987 3 267 2 869
Miehet 5 346 4 818 3 903 3 460
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint Yhteensä 17 092 14 603 3 246 2 871
Naiset 14 064 11 978 3 200 2 872
Miehet 3 028 2 625 3 447 2 866
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 6 215 6 084 3 414 3 345
Naiset 843 796 3 341 3 349
Miehet 5 372 5 288 3 424 3 345
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 36 543 30 021 3 476 3 544
Naiset 29 913 24 147 3 407 3 494
Miehet 6 630 5 874 3 749 3 725
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 28 585 25 126 3 867 3 891
Naiset 21 168 18 320 3 785 3 834
Miehet 7 417 6 806 4 078 4 056
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 13 325 12 143 3 803 3 901
Naiset 7 774 6 968 3 754 3 927
Miehet 5 551 5 175 3 868 3 889
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 81 126 68 513 3 421 3 098
Naiset 67 163 56 014 3 281 3 041
Miehet 13 963 12 499 4 040 3 432
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 32 744 26 940 3 408 2 847
Naiset 29 617 24 263 3 262 2 825
Miehet 3 127 2 677 4 692 3 631
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 5 861 4 935 3 202 2 903
Naiset 5 203 4 346 3 154 2 872
Miehet 658 589 3 547 3 242
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 13 445 11 024 2 879 2 844
Naiset 12 581 10 257 2 882 2 848
Miehet 864 767 2 834 2 785
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Yhteensä 7 363 6 242 2 921 2 871
Naiset 6 110 5 092 2 919 2 876
Miehet 1 253 1 150 2 926 2 845
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 11 525 9 758 2 861 2 846
Naiset 10 806 9 096 2 866 2 851
Miehet 719 662 2 792 2 789
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 739 2 450 3 047 2 998
Naiset 2 247 1 996 3 024 2 973
Miehet 492 454 3 142 3 159
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 21 412 18 173 2 764 2 709
Naiset 19 879 16 835 2 772 2 718
Miehet 1 533 1 338 2 656 2 582
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 48 459 44 121 2 518 2 443
Naiset 47 071 42 844 2 516 2 444
Miehet 1 388 1 277 2 579 2 426
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 14 199 11 942 3 012 2 818
Naiset 11 562 9 834 3 053 2 857
Miehet 2 637 2 108 2 823 2 631
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 4 158 3 584 2 642 2 512
Naiset 3 297 2 810 2 655 2 525
Miehet 861 774 2 592 2 475

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_006_fi.html