Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2019

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 6 238 15,39 15,20
Naiset 929 14,50 14,59
Miehet 5 309 15,54 15,27
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 3         ..         ..
Naiset 1         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 337 16,85 16,23
Naiset 26 15,66 15,76
Miehet 311 16,94 16,28
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 4         ..         ..
Miehet 4         ..         ..
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 31 13,92 15,30
Naiset 15 11,59 8,38
Miehet 16 16,09 15,30
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4         ..         ..
Naiset 3         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 38 15,40 15,55
Naiset 5         ..         ..
Miehet 33         ..         ..
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 980 15,43 15,12
Naiset 141 16,28 16,29
Miehet 839 15,29 14,96
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 930 13,79 14,01
Naiset 420 14,00 14,21
Miehet 510 13,63 13,76
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 84 14,61 14,91
Naiset 4         ..         ..
Miehet 80         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 1 134 15,99 15,83
Naiset 27 15,98 16,13
Miehet 1 107 15,99 15,83
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 420 16,70 16,21
Naiset 21 13,63 11,60
Miehet 399 16,89 16,26
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 5         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 228 17,78 16,82
Naiset 4         ..         ..
Miehet 224         ..         ..
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 31 17,12 17,78
Naiset 13         ..         ..
Miehet 18 17,12 17,78
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 81 15,99 16,26
Naiset 1         ..         ..
Miehet 80         ..         ..
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 11 10,32 10,32
Naiset 3         ..         ..
Miehet 8         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 750 15,03 14,98
Naiset 28 14,68 14,51
Miehet 722 15,04 14,99
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 86 13,48 13,67
Naiset 56 13,31 13,67
Miehet 30 13,79 13,67
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 174 14,57 14,86
Naiset 89 14,40 14,76
Miehet 85 14,75 14,89
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 731 15,02 14,89
Naiset 48 13,76 13,78
Miehet 683 15,10 14,93
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 14 10,84 11,28
Naiset 8         ..         ..
Miehet 6         ..         ..
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 34 12,46 12,00
Naiset 6         ..         ..
Miehet 28         ..         ..
Tuntematon Yhteensä 119 15,42 15,55
Naiset 10 13,12 13,88
Miehet 109 15,60 15,72

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_011_fi.html