Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2019

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 6 238 15,39 15,20
Naiset 929 14,50 14,59
Miehet 5 309 15,54 15,27
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 262 16,08 16,17
Naiset 4         ..         ..
Miehet 258         ..         ..
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 96 16,30 16,32
Naiset 1         ..         ..
Miehet 95         ..         ..
41 Talonrakentaminen Yhteensä 124 14,72 15,06
Naiset 6         ..         ..
Miehet 118         ..         ..
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 324 15,07 14,82
Naiset 38 14,09 14,05
Miehet 286 15,19 14,86
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 448 14,40 14,52
Naiset 57 13,57 13,56
Miehet 391 14,50 14,58
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 218 14,81 14,85
Naiset 22 12,65 11,85
Miehet 196 15,10 14,93
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 333 19,96 19,11
Naiset 22 16,74 15,02
Miehet 311 20,18 19,19
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 67 14,27 14,64
Naiset 7         ..         ..
Miehet 60         ..         ..
68 Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 56 14,08 14,78
Naiset 11 12,55 11,64
Miehet 45 14,45 14,84
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 1 043 15,63 15,52
Naiset 101 14,33 14,34
Miehet 942 15,76 15,61
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 2 089 14,80 15,00
Naiset 428 14,35 14,74
Miehet 1 661 14,91 15,04
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 385 15,24 15,38
Naiset 31 13,64 14,56
Miehet 354 15,35 15,46
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 133 11,18 10,32
Naiset 49 10,84 10,88
Miehet 84 11,32 10,32
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 622 15,97 15,91
Naiset 149 16,26 16,61
Miehet 473 15,89 15,67

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_012_fi.html