Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2020

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 414 823 356 811 3 251 2 981
Kvinnor 335 939 285 475 3 149 2 916
Män 78 884 71 336 3 638 3 379
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 2 373 1 470 2 705 2 685
Kvinnor 1 262 717 2 691 2 665
Män 1 111 753 2 717 2 711
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 8 691 7 537 2 360 2 263
Kvinnor 7 998 6 925 2 366 2 267
Män 693 612 2 301 2 233
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 7 234 6 809 3 450 3 352
Kvinnor 3 376 3 130 3 271 2 993
Män 3 858 3 679 3 599 3 569
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 3 693 3 353 2 570 2 345
Kvinnor 1 663 1 447 2 351 2 173
Män 2 030 1 906 2 723 2 469
8121 Lokalvård Totalt 4 332 3 817 2 251 2 160
Kvinnor 3 928 3 439 2 231 2 152
Män 404 378 2 415 2 258
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 17 144 15 473 3 535 3 074
Kvinnor 12 176 10 931 3 339 2 944
Män 4 968 4 542 4 001 3 555
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 14 186 12 140 3 314 2 940
Kvinnor 11 427 9 762 3 275 2 940
Män 2 759 2 378 3 465 2 936
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 6 382 6 245 3 478 3 408
Kvinnor 896 849 3 426 3 463
Män 5 486 5 396 3 486 3 400
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 37 040 30 259 3 510 3 579
Kvinnor 30 392 24 390 3 447 3 527
Män 6 648 5 869 3 764 3 756
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 29 602 26 034 3 885 3 914
Kvinnor 22 032 19 135 3 810 3 857
Män 7 570 6 899 4 088 4 078
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 14 557 13 226 3 845 3 952
Kvinnor 8 615 7 648 3 807 3 992
Män 5 942 5 578 3 895 3 911
8610 Sluten sjukvård Totalt 82 227 69 371 3 480 3 161
Kvinnor 67 868 56 550 3 343 3 103
Män 14 359 12 821 4 078 3 477
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 33 866 27 786 3 454 2 898
Kvinnor 30 593 24 988 3 313 2 877
Män 3 273 2 798 4 668 3 675
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 6 208 5 272 3 273 2 934
Kvinnor 5 513 4 625 3 231 2 912
Män 695 647 3 569 3 266
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 13 388 10 878 2 930 2 895
Kvinnor 12 507 10 094 2 932 2 900
Män 881 784 2 900 2 844
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 7 743 6 577 2 973 2 924
Kvinnor 6 428 5 359 2 968 2 925
Män 1 315 1 218 2 994 2 919
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 11 947 10 025 2 922 2 906
Kvinnor 11 172 9 315 2 930 2 910
Män 775 710 2 829 2 838
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 746 2 458 3 090 3 035
Kvinnor 2 216 1 970 3 070 3 015
Män 530 488 3 172 3 131
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 22 623 19 098 2 825 2 772
Kvinnor 20 945 17 635 2 834 2 781
Män 1 678 1 463 2 718 2 654
8891 Barndagvård Totalt 48 175 43 929 2 561 2 486
Kvinnor 46 772 42 624 2 559 2 486
Män 1 403 1 305 2 639 2 515
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 15 523 13 113 3 071 2 873
Kvinnor 12 796 10 927 3 108 2 899
Män 2 727 2 186 2 891 2 694
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 040 3 504 2 684 2 551
Kvinnor 3 201 2 747 2 695 2 558
Män 839 757 2 646 2 520

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020, Tabellbilaga 3. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_006_sv.html