Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2020

Åldersgrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 414 823 356 811 3 251 2 981
Högre grundnivå 15 345 12 245 2 516 2 399
Andra stadiet 147 235 122 982 2 636 2 536
Specialyrkesutbildningsnivå 5 689 5 074 2 908 2 817
Lägsta högre nivå 48 101 41 604 3 060 2 954
Lägre högskolenivå 94 991 82 094 3 144 3 010
Högre högskolenivå 97 834 88 274 4 197 3 932
Forskarutbildningsnivå 5 628 4 538 5 986 5 850
Under 20 Totalt 1 510 1 083 2 429 2 422
Högre grundnivå 1 510 1 083 2 429 2 422
20 - 24 Totalt 10 847 8 835 2 583 2 564
Högre grundnivå 2 079 1 585 2 431 2 404
Andra stadiet 7 221 5 828 2 541 2 531
Specialyrkesutbildningsnivå 7 7         ..         ..
Lägre högskolenivå 1 516 1 395 2 875 2 804
Högre högskolenivå 24 20 3 109 3 112
25 - 29 Totalt 33 317 29 187 2 940 2 799
Högre grundnivå 817 622 2 515 2 355
Andra stadiet 13 936 11 724 2 692 2 548
Specialyrkesutbildningsnivå 76 72 2 612 2 581
Lägsta högre nivå 18 12 2 964 2 516
Lägre högskolenivå 13 571 12 249 2 937 2 859
Högre högskolenivå 4 874 4 487 3 565 3 316
Forskarutbildningsnivå 25 21 4 725 4 265
30 - 34 Totalt 41 050 34 522 3 088 2 934
Högre grundnivå 926 738 2 653 2 389
Andra stadiet 13 900 11 425 2 611 2 514
Specialyrkesutbildningsnivå 215 195 2 819 2 763
Lägsta högre nivå 43 34 2 578 2 502
Lägre högskolenivå 15 152 12 558 3 010 2 894
Högre högskolenivå 10 601 9 387 3 713 3 467
Forskarutbildningsnivå 213 185 4 682 4 439
35 - 39 Totalt 47 749 39 304 3 211 3 019
Högre grundnivå 1 063 845 2 684 2 401
Andra stadiet 15 097 12 428 2 615 2 521
Specialyrkesutbildningsnivå 440 379 2 853 2 808
Lägsta högre nivå 103 82 2 810 2 724
Lägre högskolenivå 16 299 12 984 3 096 2 966
Högre högskolenivå 14 195 12 183 3 866 3 611
Forskarutbildningsnivå 552 403 5 329 5 264
40 - 44 Totalt 52 288 44 805 3 311 3 092
Högre grundnivå 1 053 882 2 570 2 389
Andra stadiet 15 565 13 147 2 622 2 516
Specialyrkesutbildningsnivå 662 607 2 899 2 788
Lägsta högre nivå 2 017 1 685 2 929 2 877
Lägre högskolenivå 15 938 13 429 3 144 3 006
Högre högskolenivå 16 158 14 381 4 040 3 822
Forskarutbildningsnivå 895 674 5 530 5 595
45 - 49 Totalt 52 488 46 776 3 361 3 090
Högre grundnivå 1 237 1 052 2 526 2 381
Andra stadiet 16 063 13 922 2 634 2 522
Specialyrkesutbildningsnivå 810 747 2 939 2 843
Lägsta högre nivå 7 885 6 920 3 025 2 926
Lägre högskolenivå 10 692 9 691 3 213 3 050
Högre högskolenivå 14 840 13 665 4 264 4 026
Forskarutbildningsnivå 961 779 5 768 5 760
50 - 54 Totalt 58 778 53 046 3 357 3 028
Högre grundnivå 1 678 1 384 2 502 2 383
Andra stadiet 19 870 17 427 2 641 2 538
Specialyrkesutbildningsnivå 1 119 1 038 2 897 2 801
Lägsta högre nivå 11 383 10 208 3 027 2 923
Lägre högskolenivå 8 948 8 293 3 250 3 081
Högre högskolenivå 14 772 13 840 4 447 4 166
Forskarutbildningsnivå 1 008 856 6 100 6 059
55 - 59 Totalt 64 102 56 850 3 307 2 982
Högre grundnivå 2 215 1 836 2 500 2 404
Andra stadiet 24 860 21 217 2 646 2 549
Specialyrkesutbildningsnivå 1 345 1 210 2 933 2 846
Lägsta högre nivå 13 522 12 063 3 057 2 947
Lägre högskolenivå 7 548 6 965 3 350 3 170
Högre högskolenivå 13 607 12 710 4 510 4 208
Forskarutbildningsnivå 1 005 849 6 267 6 211
60 - 64 Totalt 49 079 39 645 3 320 2 972
Högre grundnivå 2 551 2 050 2 486 2 413
Andra stadiet 19 480 14 923 2 648 2 549
Specialyrkesutbildningsnivå 955 775 2 931 2 842
Lägsta högre nivå 12 358 10 016 3 135 3 018
Lägre högskolenivå 4 885 4 180 3 526 3 446
Högre högskolenivå 8 053 7 049 4 775 4 380
Forskarutbildningsnivå 797 652 6 743 6 768
Över 65 Totalt 3 615 2 758 3 688 3 229
Högre grundnivå 216 168 2 602 2 502
Andra stadiet 1 243 941 2 771 2 636
Specialyrkesutbildningsnivå 60 44 2 987 2 813
Lägsta högre nivå 772 584 3 236 3 105
Lägre högskolenivå 442 350 3 760 3 702
Högre högskolenivå 710 552 4 950 4 485
Forskarutbildningsnivå 172 119 7 071 7 436

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_009_sv.html