Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tässä tilastossa huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivuilla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Tässä tilastossa luokitus otetaan käyttöön vuoden 2008 vuositilastossa huhtikuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008 mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL 2002 mukaiset tiedot vuoden 2008 osalta.

TOL 2008-siirtymän aiheuttamat muutokset kuntasektorin päätoimialoihin

Tilastossa kuntasektorin palkansaajat ohjautuvat toimintansa mukaan eri toimialoille. Uuden toimialaluokituksen myötä kuntasektorin palkkatilastossa julkaistaan päätoimialoja aiemman 12 sijasta 18.

TOL 2002-luokituksella julkaistut päätoimialat ovat:

 • Maatalous, riistatalous ja metsätalous (TOL 2002 A)
 • Teollisuus (TOL 2002 D)
 • Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (TOL 2002 E)
 • Rakentaminen (TOL 2002 F)
 • Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus (TOL 2002 G)
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminta (TOL 2002 H)
 • Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (TOL 2002 I)
 • Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut (TOL 2002 K)
 • Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (TOL 2002 L)
 • Koulutus (TOL 2002 M)
 • Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (TOL 2002 N)
 • Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (TOL 2002 O)

Uudella TOL 2008-luokituksella julkaistavat päätoimialat ovat

 • Maatalous, metsätalous ja kalatalous (TOL 2008 A)
 • Kaivostoiminta ja louhinta (TOL 2008 B)
 • Teollisuus (TOL 2008 C)
 • Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (TOL 2008 D)
 • Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (TOL 2008 E)
 • Rakentaminen (TOL 2008 F)
 • Kuljetus ja 18varastointi (TOL 2008 H)
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminta (TOL 2008 I)
 • Informaatio ja viestintä (TOL 2008 J)
 • Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 2008 K)
 • Kiinteistöalan toiminta (TOL 2008 L)
 • Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (TOL 2008 M)
 • Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (TOL 2008 N)
 • Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (TOL 2008 O)
 • Koulutus (TOL 2008 P)
 • Terveys- ja sosiaalipalvelut (TOL 2008 Q)
 • Taiteet, viihde ja virkistys (TOL 2008 R)
 • Muu palvelutoiminta (TOL 2008 S)

TOL 2008-luokituksen mukaisten päätoimialojen sisältö muuttuu TOL 2002:n mukaisista päätoimialoista. Poikkeuksen tästä tekee Koulutus eli toimiala P, joka on käytännössä sama kuin aiempi toimiala M.

Tässä tilastossa sovellettu TOL 2008 luokitus

Tässä tilastossa on mukana ne toimialaluokituksen pääluokat ja 5-numeroluokat, joissa on toimintaa valtiosektorilla. Käytettyjen luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät TOL 2008 -luokituksesta.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 luokituksella

Tilastossa ei julkaista taannehtivia tietoja TOL 2008 luokituksella.

TOL 2008 ja TOL 2002 tietojen käyttö

Siirtymäkauden ajan käytössä on sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Myös silloin kun käytetään aikaisempia tilastoja yhdessä uusien tilastojen kanssa, joudutaan eri toimialaluokituksien tietoja yhdistämään.

Pääluokkien vastaavuudet TOL 2008- ja TOL 2002 -luokituksissa ovat pääosin seuraavat:

TOL 2008 TOL 2002
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous A Maatalous, riistatalous ja metsätalous
  B Kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta C Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus D Teollisuus
  - paitsi kustannustoiminta (luokka 221) pääluokkaan J ja kierrätys (37) luokkaan E
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
  - paitsi vesihuolto (41)luokkaan E
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
  - vesihuolto
  O Muut yhteiskunnalliset palvelut
  - ympäristöhuolto (90)
  D Teollisuus
  - kierrätys (37)
F Rakentaminen F Rakentaminen
  K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
  - kiinteistöjen rakennuttaminen (7011)
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
  - paitsi henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus (527) luokkaan S
H Kuljetus ja varastointi I Kuljetus, varastointi ja tieTOLiikenne
  - paitsi teleliikenne (642) luokkaan J ja matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta (633) luokkaan N
J Informaatio ja viestintä D Teollisuus
  - kustannustoiminta (221)
  I Kuljetus, varastointi ja tieTOLiikenne
  - teleliikenne (642)
  K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
  - tietotekniikkapalvelut (72)
  O Muut yhteiskunnalliset palvelut
  - elokuva- ja videotoiminta (921), radio- ja televisiotoiminta (922) ja uutistoimistot (924)
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J Rahoitustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
  - kiinteistöalan palvelut (70) paitsi talojen rakennuttaminen ja kiinteistönhoito
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
  - tutkimus ja kehittäminen (73), muista liike-elämän palveluista (74) mm. lakiasiat ja laskentatoimi, liikkeenjohdon konsultointi, tekniset palvelut, mainostoimistot, valokuvaus ym.
  N terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut
  - eläinlääkintäpalvelut (852)
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
  - kiinteistöalan palveluista (70) kiinteistönhoito, vuokrauspalvelut (71) sekä muista liike-elämän palveluista (74) työvoimapalvelut, turvallisuuspalvelut, siivouspalvelut ym.
  I Kuljetus, varastointi ja tieTOLiikenne
  - matkatoimistot ja muut matkailupalvelut (633)
  F Rakentaminen
  - viherpalvelut
  O Muut yhteiskunnalliset palvelut
  - ulkotilojen hoito
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus M Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
  - paitsi eläinlääkintäpalvelut (852)
R Taiteet, viihde ja virkistys O Muut yhteiskunnalliset palvelut
  - kulttuuri- ja viihdetoiminta (osa 923), kirjastot, arkistot, museot ja muut kulttuurilaitokset (925), urheilun liittyvä toiminta (926), rahapelit (osa 927)
S Muu palvelutoiminta O Muut yhteiskunnalliset palvelut
  - järjestötoiminta (91), muut palvelut (930)
  D Teollisuus
  - mm. huonekalujen korjaus luokasta (361)
  G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
  - henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus (527)
  K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
  - tietokoneiden korjaus

Vanhan ja uuden luokituksen mukaisia tarkempien luokitustasojen tietoja voidaan käyttää parhaiten yhdessä luokitusavaimen avulla. Osa vanhoista 5-numeroluokista kääntyy suoraan uudeksi 5-numeroluokaksi (434 luokkaa). Avaimesta voidaan nähdä, mikä on vastaavuus. Avaimesta TOL 2002/TOL 2008 nähdään myös ns. tähtiluokat eli mihin luokkaan suurin osa vanhan luokan yksiköistä tulee, silloin kun vanha luokka jakaantuu useampaan uuteen luokkaan. Näitä tähtiluokkia on 285. Avaimesta TOL 2008/TOL 2002 näkyy, mistä vanhoista luokista uudet luokat koostuvat.


Päivitetty 16.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/ksp_2009-01-28_luo_001.html