Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik i april 2009

I denna statistik tas den nya klassificeringen i bruk gällande årsstatistiken för 2008 i april 2009, då databastjänsterna kompletteras med uppgifter enligt TOL 2008. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer uppgifterna enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.


Senast uppdaterad 16.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/ksp_2009-01-28_uut_001_sv.html