Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Ensimmäisen ikävuoden aikana kuolleita ennätyksellisen vähän

Vuonna 2015 kuoli 96 alle vuoden ikäistä lasta, mikä oli 29 lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Imeväiskuolleisuus oli 1,7 lasta tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden. Yleisimmät alle yksivuotiaiden kuolemansyyt olivat perinataalisyyt ja synnynnäiset epämuodostumat (taulukko 3). Tartuntataudit sekä tapaturmat ja väkivalta ovat harvinaisia kuolemansyitä alle yksivuotiailla.

Vuonna 2015 kuolleena syntyneitä oli 172, mikä oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna (2014: 163 lasta). Perinataalikuolleisuus (kuolleena syntyneet sekä ensimmäisen viikon aikana kuolleet) oli 4,0 lasta tuhatta syntynyttä kohden. Ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista lapsista yli puolet menehtyi ensimmäisen elinviikon aikana eli varhaisneonataalikaudella ja 70 prosenttia neljän ensimmäisen elinviikon aikana eli neonataalikaudella. Neonataalikauden jälkeisen kuolleisuuden tärkeimmät syyt ovat synnynnäiset epämuodostumat ja kätkytkuolemat. Vuonna 2015 kuoli 6 lasta kätkytkuolemaan, kun vuonna 2014 tapauksia oli 14. Kätkytkuolemia esiintyy yleensä yli kuukauden ikäisillä vauvoilla.

1–14-vuotiaiden lasten kuolleisuus on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana lähes puolittunut. Vuonna 2015 lasten kuolemia oli 67, mikä oli 20 lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä vastaa noin 8 kuolemaa 100 000 lasta kohden. Lasten yleisimmät kuolemansyyt olivat syövät ja liikennetapaturmat.

Raskauteen tai synnytykseen liittyviin syihin kuolleita naisia on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut keskimäärin kolme vuodessa. Vuosi 2011 oli ensimmäinen vuosi kuolemansyytilaston historiassa, jolloin ei ollut yhtään äitiyskuolemaa. Vuonna 2015 äitiyskuolemia oli kaksi eli äitiyskuolleisuus oli 3,6 kuollutta äitiä 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

Lisätietoa kuolleisuudesta imeväis- ja perinataalikaudella on liitetaulukossa 3.

Kuvio 11. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1992–2015

Kuvio 11. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1992–2015

Taulukko 4. Alle 1-vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 2000, 2005, 2010, 2014 ja 2015

  2000 2005 2010 2014 2015
Kuolleita yhteensä 205 179 138 125 96
Eräät perinataalikauden aikana alkaneet tilat (P00–P96) 84 77 58 46 49
Synnynäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00–Q99) 78 61 40 42 30
Kätkytkuolemat (R95) 18 19 17 14 6
Hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet (J00–J99, I00–I99) 4 5 5 3 1
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00–E90) 5 6 3 6 2
Muut sairaudet ja tuntemattomat 13 9 11 10 8
Tapaturma ja väkivalta (V01–Y89) 3 2 4 4 0

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2015, 7. Ensimmäisen ikävuoden aikana kuolleita ennätyksellisen vähän . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2015/ksyyt_2015_2016-12-30_kat_007_fi.html