StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker

Fr.o.m. 31.10.2006 är StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker i PX-Web-format. Uppgiftsinnehållet i tabellerna är oförändrat.


Senast uppdaterad 26.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/ksyyt_2006-10-26_uut_001_sv.html