Beskrivning

Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistikcentralen upprätthåller också dödsattestarkivet, varifrån uppgifter ur dödsattester eller kopior av dödsattester lämnas ut för ändamål som fastställts i lag. Arkivet innehåller finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet och nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen. Statistiken över dödsorsaker baserar sig på uppgifter i dödsattester och dessa kompletteras med uppgifter om avlidna i befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Statistiken över dödsorsaker omfattar personer som under kalenderåret avlidit i Finland eller utomlands och som vid tidpunkten för dödsfallet haft sin hemort i Finland. Produktionen av statistiken och arkiveringen av dödsattester, inkl. utredningen av dödsorsak och därtill hörande förfaranden, baserar sig på lagen (1973/459) och förordningen (1973/948) om utredande av dödsorsak. I Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 328/2011 fastställs de uppgifter i statistiken över dödsorsaker som EU:s medlemsländer ska leverera.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/meta_sv.html