Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

2. Kuntayhtymien talous vuonna 2015

Vuonna 2015 kuntayhtymien yhteenlasketut bruttomääräiset käyttökustannukset olivat 14,1 (oli 13,7) miljardia euroa ja käyttötuotot 14,3 (oli 13,8) miljardia euroa. Kuntayhtymien käyttötalouden suurimman kuluerän muodostivat 6,3 miljardilla eurolla henkilöstökulut, joihin luetaan palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä muut henkilösivukulut. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoja kuntayhtymät kirjasivat yhteensä 4,3 (oli 4,2) miljardia euroa. Nämä palvelujen ostot koostuvat ulkoisista ostoista ja kuntayhtymän eri tehtävien välisistä sisäisistä ostoista.

Kuntayhtymien käyttötalous vuonna 2015

  Kuntayhtymät
Käyttökustannukset, milj. € Käyttötuotot, milj. € Osuus käyttökustannuksista, %
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä (oli 9 734) 10 167 (oli 10 384) 10 390 (oli 71,3) 72,3
Josta: Erikoissairaanhoito (oli 7 347) 7 780 (oli 7 956) 7 962 (oli 53,8) 55,3
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä 1 329 1 359 (oli 9,7) 9,5
Josta: Ammatillinen koulutus 1 214 1 248 (oli 8,9) 8,6
Muu toiminta (oli 2 588) 2 571 (oli 2 039) 2 581 (oli 19,0) 18,3
Josta: Joukkoliikenne 602 623 (oli 4,4) 4,3
Käyttötalous yhteensä (oli 13 651) 14 068 (oli 13 782) 14 330 100,0

Edellisenä vuonna kaikkiaan 72,3 (oli 71,3) prosenttia kuntayhtymien bruttokäyttökustannuksista kohdistui sosiaali- ja terveystoimintaan. Suurin osa sosiaali- ja terveystoiminnan kustannuksista kohdistui erikoissairaanhoitoon, jonka osuus yhteenlasketuista käyttökustannuksista oli 55,3 (oli 53,8) prosenttia eli 7,8 (oli 7,3) miljardia euroa.

Opetus- ja kulttuuritoiminnan osuudeksi yhteenlasketuista bruttokäyttökustannuksista muodostui 9,5 (oli 9,7) prosenttia. Suurin osa opetus- ja kulttuuritoiminnan kustannuksista kohdistui ammatilliseen koulutukseen, jonka osuus oli 8,6 (oli 8,9) prosenttia eli 1,2 miljardia euroa kuntayhtymien käyttökustannuksista. Muuhun toimintaan, johon kuuluu kuntayhtymien kaikki muu toiminta lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimintaa sekä opetus- ja kulttuuritoimintaa, kohdistui yhteensä 18,3 (oli 19,0) prosenttia käyttötalouden kustannuksista.


Lähde: Kuntataloustilasto 2015. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 4.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2015, 2. Kuntayhtymien talous vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2015/kta_2015_2016-11-04_kat_002_fi.html