Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2015 1)

  Kommuner
Nettokostnader för social- och hälsovården,
mn €
Nettokostnader för social- och hälsovården,
euro per invånare
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
mn €
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
euro per invånare
Hela landet
17 860 3 255 10 488 1 911
Nyland 4 839 2 986 3 288 2 029
Egentliga Finland 1 537 3 240 866 1 826
Satakunta
758 3 402 386 1 731
Egentliga Tavastland
564 3 231 294 1 684
Birkaland
1 595 3 151 988 1 951
Päijänne-Tavastland
664 3 292 342 1 699
Kymmenedalen
650 3 639 342 1 913
Södra Karelen
447 3 406 218 1 662
Södra Savolax
576 3 830 250 1 663
Norra Savolax
904 3 642 441 1 778
Norra Karelen
586 3 557 281 1 704
Mellersta Finland
897 3 252 484 1 757
Södra Österbotten
665 3 455 362 1 882
Österbotten
615 3 385 401 2 210
Mellersta Österbotten
231 3 350 134 1 936
Norra Österbotten
1 279 3 143 811 1 992
Kajanaland
306 3 897 181 2 305
Lappland
693 3 834 347 1 920
Åland
2)
54 1 855 72 2 468
1) Befolkningsmängd 31.12.2015.
2) För hälsovården på Åland ansvarar Ålands landskapsregering.

Källa: Kommunekonomi 2015. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 4.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2015, Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2015 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2015/kta_2015_2016-11-04_tau_001_sv.html