Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2016 1)

  Kommuner
Nettokostnader för social- och hälsovården,
mn €
Nettokostnader för social- och hälsovården,
euro per invånare
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
mn €
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
euro per invånare
Hela landet
17 922 3 257 10 602 1 926
Nyland 4 694 2 865 3 328 2 031
Egentliga Finland 1 562 3 285 881 1 853
Satakunta
754 3 401 383 1 728
Egentliga Tavastland
571 3 286 297 1 709
Birkaland
1 632 3 204 997 1 958
Päijänne-Tavastland
681 3 375 352 1 747
Kymmenedalen
661 3 722 340 1 915
Södra Karelen
455 3 484 223 1 705
Södra Savolax
586 3 934 252 1 693
Norra Savolax
921 3 719 444 1 790
Norra Karelen
595 3 624 286 1 745
Mellersta Finland
913 3 304 494 1 789
Södra Österbotten
666 3 473 361 1 880
Österbotten
611 3 369 400 2 206
Mellersta Österbotten
239 3 460 136 1 971
Norra Österbotten
1 333 3 241 833 2 027
Kajanaland
296 3 955 170 2 275
Lappland
699 3 881 350 1 942
Åland
2)
53 1 828 74 2 535
1) Befolkningsmängd 31.12.2016.
2) För hälsovården på Åland ansvarar Ålands landskapsregering.

Källa: Kommunekonomi 2016. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2016, Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2016 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2016/kta_2016_2017-10-27_tau_001_sv.html