Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2019 1)

  Kommuner
Nettokostnader för social- och hälsovården,
mn €
Nettokostnader för social- och hälsovården,
euro per invånare
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
mn €
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
euro per invånare
Hela landet
19 237 3 482 11 451 2 072
Nyland 5 263 3 115 3 746 2 217
Egentliga Finland 1 680 3 505 938 1 957
Satakunta
804 3 708 406 1 874
Egentliga Tavastland
595 3 480 305 1 785
Birkaland
1 730 3 343 1 054 2 036
Päijänne-Tavastland
705 3 533 372 1 862
Kymmenedalen
687 4 013 350 2 043
Södra Karelen
455 3 559 225 1 763
Södra Savolax
618 4 342 254 1 782
Norra Savolax
974 3 989 485 1 987
Norra Karelen
595 3 693 303 1 882
Mellersta Finland
941 3 420 532 1 934
Södra Österbotten
726 3 848 379 2 006
Österbotten
648 3 591 417 2 312
Mellersta Österbotten
251 3 676 143 2 098
Norra Österbotten
1 442 3 492 920 2 228
Kajanaland
319 4 408 176 2 435
Lappland
748 4 223 371 2 092
Åland
2)
57 1 906 75 2 521
1) Befolkningsmängd 31.12.2019.
2) För hälsovården på Åland ansvarar Ålands landskapsregering.

Källa: Kommunekonomi 2019. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 04.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2019, Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2019 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2019/kta_2019_2020-09-04_tau_001_sv.html