Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2020 1)

  Kommuner
Nettokostnader för social- och hälsovården,
mn €
Nettokostnader för social- och hälsovården,
euro per invånare
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
mn €
Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet,
euro per invånare
Hela landet
20 045 3 622 11 504 2 079
Nyland 5 540 3 253 3 826 2 247
Egentliga Finland 1 719 3 570 935 1 943
Satakunta
816 3 789 400 1 855
Egentliga Tavastland
617 3 620 305 1 785
Birkaland
1 823 3 500 1 065 2 045
Päijänne-Tavastland
712 3 575 377 1 895
Kymmenedalen
713 4 208 345 2 036
Södra Karelen
512 4 032 228 1 799
Södra Savolax
635 4 514 249 1 775
Norra Savolax
1 017 4 176 483 1 983
Norra Karelen
623 3 888 295 1 843
Mellersta Finland
986 3 587 526 1 913
Södra Österbotten
747 3 978 379 2 021
Österbotten
657 3 643 427 2 369
Mellersta Österbotten
260 3 830 143 2 104
Norra Österbotten
1 504 3 634 908 2 193
Kajanaland
343 4 788 173 2 407
Lappland
765 4 328 364 2 059
Åland
2)
58 1 936 75 2 501
1) Befolkningsmängd 31.12.2020.
2) För hälsovården på Åland ansvarar Ålands landskapsregering.

Källa: Kommunekonomi 2020. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2020, Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 2020 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2020/kta_2020_2021-09-10_tau_001_sv.html