Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i statistiken om kommunekonomin har korrigerats angående år 2015 och 2016

Statistikcentralen har korrigerat samkommunernas uppgifter angående statistikåret 2015. Korrigeringen berodde på felaktigheter i de tidigare insamlade uppgifterna. Samkommunernas uppgifter beträffande den specialiserade sjukvårdens och stödtjänsternas utgifter och intäkter i driftsekonomin ändrades på grund av korrigeringen. På grund av korrigeringen beträffande statistikåret 2015 reviderades även de procentuella förändringarna i publiceringen angående statistikåret 2016.

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015

Förfrågningar: Ansvarig statistikdirektör Ville Vertanen 029 551 3343, överaktuarie Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi


Senast uppdaterad 3.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/kta_2017-11-03_uut_001_sv.html