Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -14 196 -1,9 518 -11,4
Skatteinkomster 11 348 2,0    
Statsandelar 4 433 -2,2    
Finansiella intäkter 387 4,9 15 29,5
Finansiella kostnader 96 -0,8 51 -5,0
Årsbidrag (+/-) 1 877 28,2 482 -11,2
Avskrivningar och nedskrivningar 969 -1,7 297 6,6
Extraordinära poster (+/-) 31 -84,4 4 97,3
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 938 39,1 189 -29,0
Investeringsutgifter totalt 1 119 -3,4 396 20,2
Lånestock, i slutet av kvartalet 15 693 5,7 3 199 7,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.08.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/02/ktan_2017_02_2017-08-25_tau_001_sv.html