Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 5 636 -4,6 7 801 7,1
Försäljningsintäkter 2 370 -9,8 7 137 7,1
Avgiftsintäkter 835 -4,2 314 11,5
Understöd och bidrag 240 -37,2 84 1,7
Övriga verksamhetsintäkter 2 191 8,2 266 4,8
Förändring av produktlager (+/-) 0 -100,0 0 -127,2
Tillverkning för eget bruk 119 -13,3 2 -21,9
Verksamhetens kostnader totalt 19 950 -2,7 7 286 8,7
Personalkostnader 6 647 -8,3 3 334 4,4
Köp av kundtjänster 6 311 6,9 875 14,8
Köp av övriga tjänster 3 235 -3,6 1 631 10,1
Material, förnödenheter och varor 952 -1,3 882 8,3
Understöd 1 030 -20,3 98 4,6
Övriga verksamhetskostnader 1 776 1,8 466 31,6
= Verksamhetsbidrag (+/-) -14 196 -1,9 518 -11,4
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.08.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/02/ktan_2017_02_2017-08-25_tau_002_sv.html