Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.1.2010

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i oktober från föregående månad

Den säsongrensade produktionen ökade med 0,5 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 10,4 procent från oktober 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen. Uppgifterna är preliminära och revideras senare.

Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen i september med 12,4 procent (tidigare -11,6%) och den ursprungliga serien med 12,5 procent (tidigare -11,7%) från september år 2008. Revideringen berodde främst på avstämningen av uppgifterna mot kvartalsräkenskaperna.

Den säsongrensade tidsserien och trendtidsserien för produktionen och vissa andra ekonomiska aktiviteter har förändrats betydligt när det gäller åren 2008 och 2009, vilket påverkar förändringsprocenterna från föregående månad. Orsakerna till förändringen anges i ett separat meddelande:
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html .

Produktionens volym 2003–2009, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2003–2009, trend och säsongrensad serie
Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med fem procent från oktober året innan. Förädlingen minskade med 19 procent och tjänsterna med sju procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med fem procent från oktober året innan. Förädlingen minskade med 19 procent och tjänsterna med sju procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2009, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. oktober 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2009/10/ktkk_2009_10_2010-01-08_tie_001_sv.html