Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2010

Produktionen inom samhällsekonomin steg i december från föregående månad

Den säsongrensade produktionen steg med 0,2 procent från föregående månad. Enligt de ursprungliga serierna sjönk produktionen med 4,2 procent från motsvarande månad året innan. I december år 2009 fanns det en arbetsdag mer än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 5,3 procent från december 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen. Uppgifterna är preliminära och revideras senare.

Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen i november med 6,4 procent (tidigare -7,4%) och den ursprungliga serien med 5,9 procent (tidigare -7%) från november år 2008. Revideringen berodde främst på att källuppgifterna för tjänstebranscherna preciserades uppåt.

Produktionens volym 2003–2009, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2003–2009, trend och säsongrensad serie
Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med 10 procent från december året innan. Förädlingen minskade med 9 procent och tjänsterna med fyra procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2009, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2009/12/ktkk_2009_12_2010-02-12_tie_001_sv.html