Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2022, januari

Publicerad: 16.11.2021

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i september

Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i september 2021 med 5,0 procent från året innan. I september ökade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti 2021 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 4,3 procent (tidigare 4,6) från augusti året innan.

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie, 2015=100

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie, 2015=100

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med omkring tretton procent. Förädlingen ökade med ungefär sju procent och tjänsterna med omkring fyra procent från september 2020.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Enligt prognoserna har bruttonationalprodukten och sysselsättningen ökat under tredje kvartalet 2021

Den säsongrensade bruttonationalprodukten förväntas ha ökat med ungefär 0,9 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 4,0 procent högre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med omkring 2,0 procent från året innan. Antalet arbetade timmar ökade arbetsdagskorrigerat med ungefär 0,8 procent från motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 30.11.2021.

Snabbestimat, som säsongrensats, referensår 2015

Snabbestimat, som säsongrensats, referensår 2015

Framställningen av det kvartalsvisa snabbestimatet baserar sig på förändringen i produktionen, som beräknas utgående från konjunkturindikatorn, och på prognosen för utvecklingen av produktskatter och produktsubventioner.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2020 september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Janne Eskelinen 029 551 2316, Eveliina Heinänen 029 551 3436, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/09/ktkk_2021_09_2021-11-16_tie_001_sv.html