Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 4.3.2005

Kuntien talous kiristyi tammi-joulukuussa 2004

Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet pienenivät tammi-joulukuussa 2004 selvästi edellisestä vuodesta toimintakatteen heikkenemisen ja verotulojen heikon kehityksen vuoksi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien toimintamenot, ilman kuntien liikelaitoksia, kasvoivat vuoden 2004 aikana 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Palkat ja palkkiot olivat 4 prosenttia ja palvelujen ostot 9 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2003 tammi-joulukuussa.

Kuntien toimintatulot kasvoivat 7 prosenttia vuonna 2004 edellisestä vuodesta. Verotulot kasvoivat reilun prosentin. Valtionosuudet puolestaan kasvoivat 10 prosenttia. Kuntien lainakanta kasvoi lähes viidenneksen vuonna 2004.

Kuntien vuosituotot ja -kulut 2001/1 - 2004/4, neljänneksittäin

kuva

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 4. neljännes 2004, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 4.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 4. vuosineljännes 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2004/04/ktn_2004_04_2005-03-04_tie_001.html